PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Krukowska Joanna

Tytuł/Stopieńdr
ImięJoanna
NazwiskoKrukowska
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emailjkrukowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 10:00-11:00
Pełnione funkcje
Aktualne stanowisko:
adiunkt, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Wykształcenie:

2009 - 2013
studia doktoranckie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013" (obrona w styczniu 2014 r.)

2007 – 2009
studia uzupełniające magisterskie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
kierunek: Gospodarka Przestrzenna
specjalizacja: Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego
Praca dyplomowa: „Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach” (I miejsce w konkursie miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze prace licencjackie magisterskie i doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i decentralizacji, edycja 2010)

2007
studia na uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand we Francji w ramach programu Socrates Erasmus i stypendium Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy

2004 – 2007
studia licencjackie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
kierunek: Gospodarka Przestrzenna

1999 – 2004
XVI LO im. S. Sempołowskiej w Warszawie, klasa pięcioletnia dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Pozostałe doświadczenie zawodowe:

2010-2011
Wydział Przyszłości Polityki Spójności, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2008-2009
Fundacja im. Heinricha Boella w Warszawie

Książki

Paweł Swianiewicz, Joanna Monika Krukowska, Marta Lackowska, Anna Kurniewicz, (2013). Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska, (2013). Profesjonalizacja absorpcji funduszy: beneficjenci samorządowi centralnie zarządzanych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Joanna Krukowska, (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska-Madurowicz, Julita Łukomska, (2012). Edukacja przedszkolna. Warszawa: Wydawnictwa ICM.

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Paulina Nowicka, (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. Warszawa: Elipsa.

Paweł Swianiewicz, Marta Lackowska, Adam Mielczarek, Joanna Krukowska, (2010). Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Rozdziały w książkach

Joanna Krukowska, (2014). Władze polskich miast wobec jednostek pomocniczych – wnioski z badań,. [w:] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania. s. 213-224. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Joanna Krukowska, (2014). Jednostki pomocnicze w dużych miastach w Polsce – wnioski z badań. [w:] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania. s. 213-224. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Joanna Krukowska, (2012). Zróżnicowanie polityk rozwojowych województw realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013. [w:] Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego "Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej". Red. S. Ciok i A. Raczyk.. s. 65-78. Wrocław.

Joanna Krukowska, Paweł Swianiewicz, (2011). Zaniedbane dzielnice w polityce wielkich miast. [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: wybór referatów konferencyjnych. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Artykuły w czasopismach

Joanna Krukowska, Marta Lackowska, (2016). Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE. Studia Regionalne i Lokalne. Tom: 1, Zeszyt: 63, s. 0-0.

Joanna Krukowska, (2010). Stabilność przywództwa w samorządach europejskich. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: edycja pokonkursowa, s. 33-55.

(2015) Project polcitclimOrganizing for Resilience. A Comparative Study on Institutional Capacity, Governance, and Climate Change Adaptation in Poland and Norway; Okres: 2015-2016; [uczestnik]; 201304,190200-501-55-1
(2015) COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms ('LocRef'); Okres: 2013-2016; [współpracujący]; IS1207,
(2015) Instytucjonalizacja współpracy międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Okres: 2015-2016; [koordynator]; ,DSM
(2014) Współpraca jednostek samorzadu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; ,
(2014) Zróżnicowanie polityk rozwojowych realizowanych za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013; Okres: 2013-2014; [koordynator]; ,DSM
(2013) Zaniedbane dzielnice w polityce władz miejskich w Polsce; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; ,
(2013) Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; ,
Decentralization - local government - local development
Polityka regionalna w UE - ćwiczenia
Samorząd terytorialny I
Seminarium licencjackie I
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Samorząd terytorialny II
Seminarium licencjackie II
Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej