PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kulesza Kinga

Tytuł/Stopieńmgr
ImięKinga
NazwiskoKulesza
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225520639
Pokój216
Emailkingakulesza@uw.edu.pl
Konsultacje (2016L) środa 11:30-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

(2015) LIFE ADAPTCITY PL; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; ,
Metody badań i opracowań klimatologicznych I
Monitoring i ochrona środowiska
Ochrona atmosfery
Podstawy meteorologii i klimatologii I
Metody badań i opracowań klimatologicznych II
Metody badawcze w geografii fizycznej
Metody badawcze w geografii fizycznej (CW)
Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej
Waloryzacje klimatu