PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kwiatkowski Jacek

Tytuł/Stopień
ImięJacek
NazwiskoKwiatkowski
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523237
Pokój57
Emailjacek.kwiatkowski@uw.edu.pl
Konsultacje (2017Z) czwartek 16:50-17:50
(2017Z) środa 10:00-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Projektowanie urbanistyczne I
Projektowanie urbanistyczne II
Seminarium magisterskie II
Historia urbanistyki II
Planowanie przestrzenne II - studium
Projektowanie urbanistyczne I
Seminarium magisterskie I