PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lechnio Jerzy

Tytuł/Stopieńmgr
ImięJerzy
NazwiskoLechnio
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520755
Pokój304
Emailjrlechni@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, (2000). Landscape Ecology - theory and applications for practical purposes. Warsaw: Pułtusk School of Humanities.

Rozdziały w książkach

Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio, Jerzy Solon, (2012). Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych. [w:] Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Malinowska, Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, (2005). Typologia i regionalizacja terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego. [w:] Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Jerzy Lechnio, Witold Lenart, Ewa Malinowska, (2000). Atmospheric suuply of heavy metals into the soil in the area of Plock and petrochemikal plant. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Deutsches IHP/OHP - Nationalkomitee.

Artykuły w czasopismach

Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, Jerzy Solon, (2012). Thirty years of research on landscape of the Płock region – is that enough?. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 53-65.

A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska, J. Solon, (2011). Thirty years of research on landscape of the Plock Region - is that enough?. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

(2012) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2012; [uczestnik]; N N305 322135,GR-2765
(2011) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2012; [uczestnik]; N N305 322135,GR 2765
(2010) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; N N305 322135,GR-2765
GIS - funkcjonalność i zastosowania