PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lechowicz Maciej

Tytuł/Stopieńdr
ImięMaciej
NazwiskoLechowicz
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520642
Pokój202
Emailm.a.lechowicz@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 09:00-12:00
Pełnione funkcje

Książki

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, (2012). „Bliżej Geografii” – część 2 – podręcznik do gimnazjum, Multibook. Interkatywny podręcznik multimedialny. Pendrive. Całość. Licencja 36-miesięczna,. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o..

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, (2012). „Bliżej Geografii” – część 2 – podręcznik do gimnazjum. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o..

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, (2011). Multibook - „Bliżej Geografii” – część 1 – podręcznik do gimnazjum. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o..

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Ewa Sulejczak, Piotr Stankiewicz, (2011). Bliżej Geografii – część 3 – podręcznik do gimnazjum. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o..

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Ewa Sulejczyk, Izabela Szewczyk, (2011). Bliżej Geografii - Poradniki metodyczny dla nauczyciela do trzeciej części podręcznika. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o..

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Izabela Szewczyk, (2010). Bliżej Geografii - Poradniki metodyczny dla nauczyciela do pierwszej części podręcznika. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Ewa Sulejczak, Maciej Lechowicz, (2010). Bliżej Geografii - gimnazjum podręcznik - część 2. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Maciej Lechowicz, Agnieszka Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Izabela Szewczyk, (2010). Bliżej Geografii - Poradniki metodyczny dla nauczyciela do drugiej części podręcznika. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Rozdziały w książkach

Maciej Lechowicz, (2013). Rozwój agroturystyki na obszarach górskich. Studium porównawcze obszarów karpackich w Polsce i na Ukrainie. [w:] Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. s. 0-0. Warszwa: WUW.

Maciej Lechowicz, (2012). Klimat i człowiek, czy Człowiek i klimat?. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Maciej Lechowicz, (2010). Wybrane formy turystyki kwalifikowanej na obszarze metropolitarnym Warszawy. [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. s. 0-0. Łódź: Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

Maciej Lechowicz, Andrzej Richling, (2009). Podsumowanie / Summary. [w:] Studia regionalne a rozwój geografii. s. 0-0. Warszawa: IV Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Maciej Lechowicz, (2009). Co-operation problems in trans-boundary national parks. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Lechowicz, Andrzej Richling, (2009). Wstęp / Introduction. [w:] Studia regionalne a rozwój geografii. s. 0-0. Warszawa: IV Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Maciej Lechowicz, (2008). Turystyka w parkach narodowych Hiszpanii. [w:] Badania regionalne - wybrane problemy. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii Akademi Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego.

Maciej Lechowicz, (2008). Rzeka, morze czy ląd - drogi Polaków na południe Ukrainy. [w:] Poliaki na piwdni Ukrainy - Istoria ta sogodiennia. s. 0-0. Mykolaiv: MDGU im. P. Mogyły.

Maciej Lechowicz, Joanna Markowska, (2007). Przyrodnicze uwarunkowania migracji i koncentracji zanieczyszczeń wód morskich a rozwój turystyki na przykładzie wybranych kąpielisk Europy. [w:] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. s. 0-0. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Maciej Lechowicz, (2005). Przemysł i usługi. [w:] Geografia - kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Maciej Lechowicz, (2005). Trwałość miast nadmorskich w strefie śródziemnomorskiej na przykładzie miast Sardynii. [w:] Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. s. 0-0. Szczecin: Oficyna IN PLUS.

Maciej Lechowicz, (2001). Rzeka, morze, czy ląd - drogi Polaków na południe Ukrainy. [w:] Zbirnik naukowych prac " Piwdiennyj archiw". s. 0-0. Chersoń: CHDPU.

Artykuły w czasopismach

Dorota Rucińska, Maciej Lechowicz, (2014). Natural hazard and disaster tourism. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 17-25.

Krzysztof Spalik, Anna Markowska, Maciej Lechowicz, Marcin Chrzanowski, Wojciech Grajkowski, Joanna Borgensztajn, Elżbieta Ostrowska, Małgorzata Musialik, (2014). Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Tom: 4, s. 56-66.

Maciej Lechowicz, (2010). Osadnictwo karpackie na granicach regionów przyrodniczych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 44, s. 97-113.

Maciej Lechowicz, (2006). Percepcja poziomu bezpieczeństwa turystycznego w krajach Europy. Czy Europejczycy mogą czuć się bezpiecznie w Europie?. Journal of Modern Science., Zeszyt: 1, s. 509-533.

Maciej Lechowicz, Joanna Papis, (2006). Problemy oceny środowiska przyrodniczego w Zakładzie Geografii Regionalnej WGiSR UW. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 32, s. 229-235.

Maciej Lechowicz, (2000). Nietypowe morza Ukrainy. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 1-2/2000, Zeszyt: 1, s. 45-48.

Maciej Lechowicz, (2000). Location of capitals of the World and the boundaries of Vegetation zones. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 165-174.

Maciej Lechowicz, (2000). Nietypowe morza Ukrainy.. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 53, s. 45-48.

Regiony społeczno-gospodarcze świata
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Zasoby naturalne świata