PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lenartowicz Maciej

Tytuł/Stopieńdr
ImięMaciej
NazwiskoLenartowicz
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520635
Pokój125
Emailmlenarto@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Maciej Lenartowicz, (2005). Modelowanie procesów hydrologicznych i geochemicznych w bagiennej zlewni nizinnej (na przykładzie zlewni Pożary). Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN.

Rozdziały w książkach

Aneta Afelt, Maciej Lenartowicz, (2013). Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Wschód. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000, arkusz Warszawa-Wschód. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Maciej Lenartowicz, (2013). Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000 arkusz N-34-139-C Piaseczno. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000 arkusz N-34-139-C Piaseczno. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Maciej Lenartowicz, (2013). Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000 arkusz N-34-126-D Legionowo. [w:] Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50000 arkusz N-34-126-D Legionowo. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2012). Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000 Arkusz N-34-125-D Czerwińsk n. Wisłą. [w:] Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 Arkusz N-34-125-D Czerwińsk n. Wisłą. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Maciej Lenartowicz, Urszula Somorowska, Anna Andrzejewska, (2012). Kampinoski Park Narodowy. [w:] Wody w parkach narodowych Polski. s. 106-119. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2012). Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000 Arkusz N-34-125-C Wyszogród. [w:] Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 Arkusz N-34-125-C wyszogród. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2012). Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50000 Arkusz N-34-126-C Nowy Dwór Mazowiecki. [w:] Mapa Hydrograficzna w skali 1:50000 Arkusz N-34-126-C Nowy Dwór Mazowiecki. s. 0-0. Warszawa: GUGiK.

Urszula Somorowska, Małgorzata Gutry-Korycka, Maciej Lenartowicz, Jarosław Choromański, Sylwia Szporak, (2011). Charakterystyka uwarunkowań hydrologicznych. [w:] Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. s. 45-71. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2010). Montainous catchments response to global climate change. [w:] 13th Biennial Conference ERB 2010: Hydrological Responses of Small Basins to a Changing Environment 5-8 September, Seggau Castle, Austria; Book of Abstracts. s. 0-0. Vienna: BOKU, The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management.

Maciej Lenartowicz, (2010). Factors controlling groundwater dynamics in small protected basin. [w:] Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins (Proceedings of the Workshop held at Goslar-Hahnenklee, Germany, 30 March - 2 April 2009). s. 144-150. Wallingford: IAHS Press.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, (2009). Abiotic resources. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 21-40. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, Maciej Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, (2009). Possibilities of economic use of environment. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 75-79. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Maciej Lenartowicz, (2009). Factors controlling groundwater dynamics in small protected basin. [w:] International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, Goslar-Hahnenklee, Federal Republic of Germany, 30 March - 2 April 2009, Extended Abstracts. s. 143-147. Braunschweig: Papierflieger, Clausthal-Zellerfeld.

Agata Cieszewska, Maciej Lenartowicz, Maciej Falkowski, K Zając, Alicja Kiczyńska, R. Giedrych, K. Nowicka-Falkowska, (2009). Main assumptions and directions of the Park protection policy. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 97-104. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Maciej Lenartowicz, (2007). Charakterystyka hydrologiczna Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. [w:] Chojnowski Park Krajobrazowy. s. 29-43. Otwock: Zesp. PK Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego.

Bogumił Wicik, Maciej Lenartowicz, (2007). Abiotyczne komponenty środowiska przyrodniczego Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. [w:] Chojnowski Park Krajobrazowy. s. 11-28. Otwock: Zesp. PK Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego.

Maciej Lenartowicz, (2007). Skład chemiczny wód a typy krajobrazów geochemicznych w zlewni. [w:] Program ZMŚP a zadania obszarów Natura 2000. s. 183-196. Izabelin: KPN, IOŚ.

Maciej Lenartowicz, (2006). Renaturyzacja obszarów bagiennych. [w:] Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. s. 137-152. Poznań: Komitet Narodowy IGBP PAN ZBŚRiL.

Maciej Lenartowicz, Anna Andrzejewska, Marek Ferchmin, Edyta Owadowska, Andrzej Wierzbicki, (2006). Stacja bazowa Pożary. [w:] Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994 -2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. s. 173-212. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.

Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, (2005). Mokradła. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 146-151. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barbara Nowicka, Maciej Lenartowicz, (2005). Variability in the process of lake feeding by groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District). [w:] Progress in Surface and Subsurface Water Studies at Plot and Small Basin Scale. Proceedings of the 10th ERB Conference.. s. 15-20. Paris: UNESCO.

Maciej Lenartowicz, (2005). Rzeki - zmiany zanieczyszczenia. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 171-173. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barbara Nowicka, Maciej Lenartowicz, (2004). Variability in the progress of lake feeding to groundwater (case study of a small basin in South Pomeranian Lake District). [w:] Progress in surface and subsurface water studies at the plot and small basin scale.. s. 315-318. Turin: Italian National Research Council.

Maciej Lenartowicz, (2003). Implementation of a mathematical model of water and solute vertical transport in the plant-soil column in the Pożary basin.. [w:] Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and reasearch. s. 149-157. Paris: UNESCO.

Maciej Lenartowicz, (2002). Mathematical model of water and solute verical transport in the plant-soil column in the Pożary basin. [w:] Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: monitoring and research. s. 87-90. Bratislava: Slovak Committee for Hydrology - NC IHP UNESCO and Institute of Hydrology Slovak Academy of Sciences.

Maciej Lenartowicz, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, (2000). Groundwater circulation and chemistry in hydrotopes of the Vistula valley near the City of Plock. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland). s. 99-106. Koblenz: Deutsches IHP/OHP - Nationalkomitee.

Steffen Zober, Maciej Lenartowicz, (2000). Recent erosion processes on Wyszogrod island. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland). s. 75-78. Koblenz: Deutsches IHP/OHP - Nationalkomitee.

Artykuły w czasopismach

Jarosław Suchożebrski, Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2013). Zastosowanie GIS w modelowaniu struktury systemu drenażu zlewni. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: 35, s. 21-32.

Małgorzata Gutry-Korycka, Maciej Lenartowicz, (2011). Response of mountains catchments to global climate change. BODENKULTUR. Tom: 1-4, Zeszyt: 62, s. 81-86.

Małgorzata Gutry-Korycka, Maciej Lenartowicz, (2009). Regionalne uwarunkowanie reakcji rzek na deszcze nawalne w warunkach rzeczywistych i w perspektywie globalnego ocieplenia klimatu. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 51-82.

Maciej Lenartowicz, (2008). The restoration of lowland wetlands. PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP., Zeszyt: 15, s. 73-88.

Maciej Lenartowicz, (2007). Zmienność stanów wód podziemnych i odpływu w zlewni ZMŚP. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 38, s. 117-128.

Maciej Lenartowicz, (2006). Ocena procesu infiltracji oraz pionowej migracji jonów w zlewni bagiennej z wykorzystaniem modelu matematycznego. Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 3-4, s. 199-217.

Maciej Lenartowicz, (2003). Mathematical modelling of water and solute vertical transport (on example of chloride ion) in the plant-soil column in the Pożary basin. Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 3, Zeszyt: 3, s. 323-339.

Maciej Lenartowicz, (2003). Obieg substancji chemicznych w zlewni Pożary. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 219-239.

(2014) EnviDMS - Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych; Okres: 2013-2015; [współpracujący]; ,
(2013) Preparation of the Quality Control Algorithms for Hydrological and Meteorological Maesurements and Hydrological Forecasts; Okres: 2013-2014; [uczestnik]; ,
(2011) Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; PL0268,
(2011) Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią; Okres: 2004-2011; [współpracujący]; PL0014,
(2010) Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; PL0268,
GIS - funkcjonalność i zastosowania (sem. zimowy)
GIS w geografii fizycznej
GIS w hydrologii i klimatologii
Gospodarka wodna
Interdyscyplinarne zastosowania przetwarzania danych przestrzennych I
Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems (ERASMUS)
Modelowanie hydrologicze
Modelowanie systemów hydrologicznych
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Seminarium licencjackie I
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Tatry)
GIS - funkcjonalność i zastosowania
Hydrologia stosowana
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Proseminarium licencjackie