PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lewandowski Wojciech

Tytuł/Stopieńdr
ImięWojciech
NazwiskoLewandowski
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520755
Pokój304
Emailwojciech.lewandowski@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Wojciech Lewandowski, (2014). Najdziwniejsze góry świata. Puna de Atacama. Warszawa: .

Wojciech Lewandowski, (2013). Przez pustynie na ośnieżone szczyty. : MUZA S.A..

Wojciech Lewandowski, (2011). Zamknij oczy i pomyśl o Andach. Warszawa: VAVAPRESS.

Witold Lenart, Wojciech Lewandowski, (2010). Globalne ocieplenie - nauka działania. Warszawa: Fundacja na Rzecz Zrównowazonego Rozwoju.

Wojciech Lewandowski, (2008). Wyżej niż kondory... 70 lat później. Warszawa: Vavapress.

Wojciech Lewandowski, (2008). Polska - Poland. Ginące krajobrazy. Warszawa: Muza.

Marek Zgorzelski, Wojciech Lewandowski, (2002). Góry wysokie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Wojciech Lewandowski, Marek Zgorzelski, (2002). Leksykon Góry Stołowe. Warszawa: Wiedza Powrzechna.

Katarzyna Ostaszewska, Wojciech Lewandowski, (2000). Polskie piramidy i 40 innych osobliwosci (Polish pyramids and 40 other peculiarites). Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".

Jarosław Chormański, Agata Cieszewska, Beata Dreksler, Ewa Kaliszuk, Wojciech Lewandowski, Jerzy Szczęsniak, (2000). Perły za progiem; przewodnik przyrodniczy po okolicach Warszawy. Warszawa: Pre Press.

Rozdziały w książkach

Wojciech Lewandowski, (2014). O uczestnikach wyprawy. [w:] Wyżej niż kondory. s. 246-260. Warszawa.

Wojciech Lewandowski, (2014). Andy po latach. [w:] Wyżej niż kondory. s. 0-0. Warszawa.

Agata Cieszewska, Wojciech Lewandowski, Ewa Kaliszuk, Renata Giedych, (2009). Spatial Development. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and Cultural Enviroment and State of Land Use. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2007). O znaczeniu granic krajobrazowych dla turystyki. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Marek Zgorzelski, Wojciech Lewandowski, (2007). Edukacja ekologiczna poprzez ekoturystykę. [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. s. 0-0. Kraków - Zakopane: AWF.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2006). Walory edukacyjne granic krajobrazowych na przykładzie okolic Chrobrza. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2006). Ocena przydatności krajobrazu dla ekoturystyki na przykładzie okolic Chrobrza. [w:] Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. s. 0-0. Słupsk: Uniwersytet w Słupsku.

Wojciech Lewandowski, (2006). Góry Polski. [w:] Atlas Gór Polski. s. 0-0. Warszawa: Express Map.

Wojciech Lewandowski, (2006). Formy turystyki w Ameryce Łacińskiej. [w:] Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza. s. 0-0. Lublin: UMCS.

Wojciech Lewandowski, Andrzej Richling, (2005). Krajobraz dolin i obniżeń. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Wojciech Lewandowski, (2005). Krajobraz gór średnich i wysokich. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Katarzyna Ostaszewska, Wojciech Lewandowski, (2005). Edukacja ekologiczna w kształceniu geografów na Uniwersytecie Warszawskim. [w:] Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej sie Europie. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Wojciech Lewandowski, Sylwia Kulczyk, (2004). Ekoturystyka zieloną ścieżką do Europy. [w:] Studia ekologiczno- krajoznawcze w prognozowaniu rozwoju zrównoważonego. s. 0-0. Gdańsk: UG Gdańsk.

Wojciech Lewandowski, (2003). Ekologia krajobrazu a turystyka ekologii. [w:] Krajobraz - turyzm - ekologia. s. 0-0. Leszno: Bogucki Wyd. Naukowe.

Wojciech Lewandowski, Wojciech Łukasik, (2002). Filozofia i ekoturystyka czyli "gawędy po ciemku". [w:] Zrównoważony rozwój. Regionalne współdziałanie i Edukacja Ekologiczna. s. 0-0. Płock: Reg. Konf. Ed. Ekol..

Wojciech Lewandowski, (2002). Ekologia Krajobrazu a turystyka aktywna. [w:] Ekologia krajobrazu i Ekorozwój. s. 0-0. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Wojciech Lewandowski, (2001). Ekologia krajobrazu a turystyka aktywna. [w:] Ekologia krajobrazu i ekorozwój. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Lewandowski, Iwona Szumacher, (2013). Polskie Andy. Puna de Atacama. UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI. Tom: 3, Zeszyt: 63, s. 26-27.

Wojciech Lewandowski, Aneta Marek, (2012). Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki. Słupskie Prace Geograficzne., Zeszyt: 8, s. 47-56.

Wojciech Lewandowski, (2011). Czy historie o piratach mogą rozbudzić zainteresowanie geografią. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 4, s. 28-32.

Wojciech Lewandowski, Iwona Szumacher, (2011). Polskie Andy – przeznaczenie. UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI., s. 32-33.

Wojciech Lewandowski, (2011). Górskie Korony. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 19-26.

Wojciech Lewandowski, (2011). Problemy waloryzacji krajobrazu na potrzeby ekoturystyki. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 27, s. 259-266.

Wojciech Lewandowski, (2009). Ojos del Salado - najwyższy szczyt Chile. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 3 (178), s. 58-61.

Wojciech Lewandowski, (2009). Pico de Orizaba. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 9 (184), s. 64-65.

Wojciech Lewandowski, (2009). W poszukiwaniu uniwersalnej typologii jednostek przyrodniczych. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXIII, s. 91-95.

Wojciech Lewandowski, (2009). Święte góry. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1/2009, s. 36-38.

Wojciech Lewandowski, (2009). Fleming R.L. Jr., Tsering D., Wulin L. Cross the Tibetan Plateau; Ecosystems, Wildlife and Conservation. Przegląd Geofizyczny. Tom: LIII, Zeszyt: 1, s. 116-117.

Wojciech Lewandowski, (2009). Pico Colon. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 5 (180), s. 66-67.

Wojciech Lewandowski, (2009). Wyżej niż kondory siedemdziesiąt lat później. UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI., Zeszyt: 3 (42), s. 24-25.

Wojciech Lewandowski, (2009). Andyjskie naj.... GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1/2009, s. 10-16.

Wojciech Lewandowski, (2009). Tajemnice Himalajów. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1/2009, s. 4-9.

Wojciech Lewandowski, (2008). La identidad natural y cultural de la region su papel en el turismo polaco en America Latina. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 31-39.

Wojciech Lewandowski, (2008). Blue Mountain Peak. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 11, s. 70-71.

Wojciech Lewandowski, (2008). Pico Bolivar. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 5, s. 64-66.

Wojciech Lewandowski, (2008). Pura Vida czyli czyste życie. POZNAJ ŚWIAT., Zeszyt: 11, s. 45-49.

Wojciech Lewandowski, (2008). Duchy Mustagh - Ata. POZNAJ ŚWIAT., Zeszyt: 10, s. 50-56.

Wojciech Lewandowski, M Kowalczyk, (2008). Cerro Las Miinas. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 12, s. 68-69.

Wojciech Lewandowski, (2008). Tajumulco: najwyższy szczyt Gwatemali i Ameryki Środkowej. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 10, s. 62-63.

Wojciech Lewandowski, (2008). Chimborazo. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 6, s. 72-73.

Wojciech Lewandowski, (2008). Łacińska Koronka. GÓRY - GÓRSKI MAGAZYN SPORTOWY., Zeszyt: 5, s. 62-63.

Wojciech Lewandowski, (2007). Wyżej niż kondory. NATIONAL GEOGRAPHIC., Zeszyt: spec., s. 104-109.

S. Kulczyk, W. Lewandowski, (2006). Walory edukacyjne granic krajobrazowych na przykładzie okolic Chrobrza. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 16, s. 0-0.

Wojciech Lewandowski, (2005). Wyżej niż kondory - 70 lat później, śladami polskich wypraw andaluzyjskich. Wiedza i Życie., Zeszyt: 10, s. 30-35.

Wojciech Lewandowski, Sylwia Kulczyk, (2004). Por el sendero verde - el desarollo del turismo ecologico en Polonia y los paises americanos. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA., s. 77-82.

Wojciech Lewandowski, Marek Zgorzelski, (2004). Wall Sided Glaciers. Miscellanea Geographica., s. 75-80.

Ekologia krajobrazu w Unii Europejskiej
Ekologia stosowana
Geoekologia
Geografia fizyczna Polski
Geografia Polski
Metody badań geografii
Projekty badawcze II
Tatry - przyroda i człowiek
Badania krajobrazowe w Polsce i na świecie
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Tatry)
Geoekologia stosowana
Krajobrazy Polski i ich wykorzystanie
Metody badawcze w geografii fizycznej
Metody badawcze w geografii fizycznej (CW)
Przyrodniczy system miasta
Tatry - przyroda i człowiek