PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Leziak Kamil

Tytuł/Stopieńmgr
ImięKamil
NazwiskoLeziak
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225520645
Pokój218
Emailk.leziak@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 13:15-14:45
Pełnione funkcje
2008-2011 Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia, WGSR UW
2011-2013 Studia drugiego stopnia na kierunku Geografia, WGSR UW
2013-2017 Studia trzeciego stopnia na kierunku Geografia, WGSR UW
od 2016 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Książki

Kamil Leziak, (2015). Powstawanie trąb powietrznych. Meteorologiczne uwarunkowania tornadogenezy i charakterystyka układów konwekcyjnych.. Warszawa: Geokonsulting.

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Kamil Leziak, (2014). Występowanie tornad w Ameryce Północnej w latach 2000-2011. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 56, s. 147-175.

Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska, (2013). Detekcja zachmurzenia na podstawie danych satelitarnych MODIS. OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG., Zeszyt: 135, s. 15-16.

Kamil Leziak, Sylwia Nasiłowska, (2013). Detekcja zachmurzenia na podstawie danych satelitarnych MODIS. Teledetekcja Środowiska. Tom: 49, s. 27-38.

(2015) LIFE ADAPTCITY PL; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; ,
GIS w geografii fizycznej
GIS w hydrologii i klimatologii
Klimatologia synoptyczna
Kompleksowe ćwiczenia z geografii fizycznej i ekonomicznej
Meteorologia i klimatologia
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
Praktyki z zakresu klimatologii
metody interpolacji punktowych danych pogodowych,
niebezpieczne zjawiska pogodowe związane z występowaniem silnego wiatru,
wykrywanie i rozpoznawanie zachmurzenia przy wykorzystaniu technik teledetekcyjnych,
wpływ cyrkulacji atmosferycznej na procesy konwekcyjne