PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lindner-Cendrowska Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr
ImięKatarzyna
NazwiskoLindner-Cendrowska
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225520639
Pokój216
Emailklindner@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
2003-2008 Studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

2008-2012 Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Anna Lindner-Cendrowska, (2014). ASSESSMENT OF BIOTHERMAL CONDITIONS FOR URBAN TOURISM IN THE SELECTED EUROPEAN CITIES. Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Geography series. Tom: 60, Zeszyt: 1, s. 83-95.

Katarzyna Anna Lindner-Cendrowska, (2013). Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (a Warsaw case study). Geographia Polonica. Tom: 86, Zeszyt: 1, s. 55-66.

Katarzyna Anna Lindner-Cendrowska, (2011). Assessment of sensible climate in Warsaw using UTCI. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 47, s. 285-291.

Katarzyna Anna Lindner-Cendrowska, (2010). Clothing as an indicator of human thermal comfort. Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universit�t Freiburg. Tom: 20, s. 278-283.

(2013) Ocena warunków bioklimatycznych na potrzeby turystyki i rekreacji w wybranych miastach europejskich; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; N N306 695640 ,
(2012) Ocena warunków bioklimatycznych na potrzeby turystyki i rekreacji w wybranych miastach europejskich; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; ,GR-3321
(2011) Ocena warunków bioklimatycznych na potrzeby turystyki i rekreacji w wybranych miastach europejskich; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; N N306 695640,GR-3321
Human bioclimatology
Klimatologia stosowana
Bioklimatologia człowieka
Topoklimatologia
Percepcja pogody
Metody waloryzacji w klimatologii


Żeglarstwo regatowe
Podróże