PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lisocka-Jaegermann Bogumiła

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięBogumiła
NazwiskoLisocka-Jaegermann
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523253
Pokój4A
Emailbogu@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich. Warszawa: WGiSR UW.

Rozdziały w książkach

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2015). Introducción de las actividades turísticas en las comunidades rurales. El papel del contexto social y cultural. [w:] Referentes teóricos del turismo alternativo. Enfoques en comunidades rurales.. s. 101-128. Guadalajara/Los Mochis/Los Ángeles/México: Universidad de Guadalajara, Universidad de Occidente, UCLA Program on Mexico, Profmex/World, Juan Pablos Editor.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Agata Hummel, (2013). Geografia i antropologia w badaniach regionów tubylczych. [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2013). Geografia y antropologia en el estudio de las regiones indigenas. [w:] Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la Región Mazahua, Mexico. s. 0-0. Warszawa: WGISR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Zuzanna Jaegermann, (2013). Podmiotowość mieszkańcow wsi we współczesnych procesach rozwoju obszarów wiejskich w Ameryce Łacińskiej. Przypadek brazylijskiego Ruchu Robotników Rolnych bez Ziemi. [w:] Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. s. 0-0. Warszawa: UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2013). Wstęp. [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2012). Migranci w przestrzeni miast globalnych. Przypadek San Francisco. [w:] Migracje i wielkie metropolie. s. 0-0. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2012). Organizacje afroamerykańskie a konstruowanie tożsamości. Organizacje afromeksykańskie w XXI wieku. [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej. s. 0-0. Kraków: Wyd. UJ.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2012). Model zabezpieczenia egzystencji w badaniach i działaniach w zakresie rozwoju lokalnego w dobie globalizacji. [w:] Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. s. 120-137. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe scholar.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). Zamiast zakończenia: krytyczne debaty o rozwoju. [w:] 2011 Krytycznie o rozwoju. Alternatywne wizje współczesnego świata. s. 0-0. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). Teoria postkolonialna a geografia. [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii. s. 0-0. Bydgoszcz: Uczelniane WSG.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). Being Mazahua in the XXI century. [w:] Mazahua Region in Mexico. Towards a new Indigenous Rurality. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). La cultura afroboliviana en el contexto regional yungueno,. [w:] Corpo, literatura e cultura: espaços latino-americanos da escravid?o. s. 0-0. Maceio-Alagoas, Brazylia: EduFAL.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). El turismo comunitario en el contexto del desarrollo local. Experiencias latinoamericanas. [w:] Cooperativismo y desarrollo local. s. 0-0. Sinaloa, Meksyk: SBL Editorial.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). Cultura en el desarrollo local. En busca de un modelo. [w:] . Efectos globales en procesos socioeconomicos y ambientales en America Latina. s. 0-0. Toluca, Meksyk: UAEM, CAPSE, Universidad Intercultura.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2010). Turystyka wspólnotowa a rozwój lokalny w Ameryce Łacińskiej-nadzieje a rzeczywistość. Przypadek peruwiańskiej wyspy Taquile. [w:] Wielokulturowość w turystyce. s. 0-0. Warszawa: WSTiSO.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2010). Ameryka Łacińska jako region emigracji zarobkowej. [w:] Między konfrontacją a współpracą Historia, polityka, migracje. s. 309-321. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2009). Czarne Ameryki. [w:] Dzieje Kultury latynoamerykańskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2008). Unia Europejska - przestrzeń, kultura, tożsamość. [w:] Geografia Unii Europejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2008). Trans-national Communities and Trans-national Spaces in Mexican-US Migration. The Meaning of. [w:] Homecoming. An Anthropology of Return Migrations. s. 0-0. Warszawa: Nomos.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2007). Ludy tubylcze a współczesna turystyka etniczna. [w:] Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata, czy partnerzy narodów?. s. 0-0. Warszawa: Comandor.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2007). Kultura w rozwoju lokalnym. [w:] From local to global dimension of space management - new gualiies of socio-economic space. s. 0-0. Wrocław: Zante.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2007). Conceptos que estudian al desarrollo rural a principios del siglo XXI. [w:] Territorio y sociedad. La dimension de los agentes actuantes. s. 0-0. Toluka, Meksyk: Universidad Autonoma del Estado de Mexico.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2007). Geografia wobec problemów Trzeciego Świata. [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2007). Cambios de comportamientos socioeconomicos de las comunidades rurales y su percepcion por la sociedad local. Caso de Las Huastecas. [w:] Patrones de comportamientos socioeconomicos a nivel local en Mexico. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Karaiby - region określony przez migracje. [w:] Geografi regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). People on the move: the impact of migration on national and regional identities. [w:] Poland in Geographical Center of Europe - Political, Social and Economic Consequences. s. 0-0. New York: Nova Science Publishers.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Przedmiotowość człowieka w geograficznych badaniach nad rozwojem. [w:] Człowiek w badaniach geograficznych. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Kulturowe aspekty zaangażowania Kuby w Afryce. [w:] Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR/ Fundacja Studiów Międzynarodowych.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Los estudios afroamericanos. [w:] Desafios sociales de America Latina IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas - Actas. s. 0-0. Bratysława: Universidad de Ekonomia de Bratislava, CEILA.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Latynoamerykańskie obszary wiejskie wobec procesów globalizacji. Zagrożenia i szanse. Przykład meksykańskiego regionu Las Huastecas. [w:] Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Adam Marszałek.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2005). Migracje kobiet karaibskich. [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. s. 0-0. Warszawa: Neriton.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2005). Las actividades economicas en el ordenamiento territorial: culturas locales como factor del desarrollo. El turismo cultural en las zonas rurales de America Latina y Europa. [w:] Especifidades socioespaciales en el ordenamiento territorial. s. 0-0. Toluka, Meksyk: UAEM.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2005). Rural tourism - global discourse and Latin American realities. [w:] La otra cara de la region: region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2004). Tożsamości regionalne, regiony kulturowe - doświadczenia z badań nad regionami latynoamerykańskimi i hiszpańskimi. [w:] Kulturowy aspekt badań geograficznych. s. 0-0. Wrocław: Wyd. PTG we Wrocławiu.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2003). Rękodzieło ludowe w strategiach społeczno - gospodarczych społeczności lokalnych. [w:] Ameryka Łacińska - rozumem i sercem. s. 0-0. Warszawa: CESLA.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2003). Historia,tożsamość kulturowa, identyfikacja terytorialna a współczesny wymiar regionu. Przykład hiszpańskiej Galicii. [w:] Wymiar i współczesne interpelacje regionu. s. 0-0. Poznań - Gdańsk: Bogucki Wyd. Nauk..

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2002). Niewolnictwo a procesy historyczne i kulturowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. [w:] Migracje. Historia-kultura. s. 0-0. Warszawa: NERITON.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2001). Miejsce i tożsamość w badaniach nad Ameryką Łacińską. [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. s. 0-0. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2000). Las transformaciones socioculturales de los espacios metropolitanos. [w:] Analisis territorial de los cambios socioeconomicos y medioambientales de las grandes ciudades en las dos ultimas decadas del siglo XX. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2000). Las transformaciones de los espacios metropolitanos. [w:] Analisiss Territorial de los cambios socioeconomicos y medioaambientales de las grandes ciudades en las dos ultimas decadas del siglo XX. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2000). Dinamica de las identitidades territoriales en el contexto de globalizacion. Entre lo creado, lo revivido y lo autentico?. [w:] Procesoss regionales en Europa Centro-Oriental y America Latina. Experiencias de enceuentro y transformacion. s. 0-0. Warszawa: Cesla UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2000). Doświadczenia z badań nad tożsamościami latynoamerykańskimi. [w:] Tożsamosc oraz percepcja Polski i polskosci w srodowiskach Polonii latynoamerykańskiej. s. 0-0. Warszawa: CESLA UW.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (1997). Imigranci kubańscy na Florydzie. Problem miejsca i nowej tożsamości. [w:] Migracje i społeczeństwo. Zbiór studiów. s. 47-64. Warszawa: instytut Historii PAN.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (1997). Trzecie korzenie. Współczesne badania nad problematyką afroamerykańską. [w:] Obrazy świata kultury. Wspomnienia i studia poświęcone Andrzejowi Zajączkowskiemu. s. 191-197. Warszawa.

Artykuły w czasopismach

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2015). Sustainable rural development or (sustainable) rural livelihoods? Strategies for the 21st century peripheral regions. BAROMETR REGIONALNY. Tom: 13, s. 13-20.

Maria Skoczek, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2015). Migracje ludności jako czynnik zmian społeczno-gospodarczych w Ameryce Łacińskiej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 59, s. 71-86.

Bogumiła Jadwiga Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2015). Przemiany latynoamerykańskiej wsi jako przedmiot badań prowadzonych w Zakładzie Geografii Ameryki Łacińskiej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 59, s. 27-52.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2014). Los caminos de la santería.¿Hacia las prácticas religiosas híbridas? Pathways of Santería. Towards Hybrid Religious Practices?. Revista del CESLA. Tom: 17, s. 43-62.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2014). 50 años de los estudios geográficos latinoamericanistas en la Universidad de Varsovia (1964-2013) 50 Years of Latin American Geographical Studies at the Univeristy of Warsaw (1964-2013),. Revista del CESLA. Tom: 17, s. 399-406.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Teresa Skoczek, (2014). Konferencja "50 lat geograficznych badań latynoamerykanistycznych na UW (1964-2013). AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 85-86, Zeszyt: 3-4, s. 62-74.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2011). La aplicación del modelo de estrategias locales sostenibles en los estudios de comunidades rurales de montana. ESPACIO Y DESARROLLO. Tom: 21, s. 11-20.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2010). Areas rurales de la Huasteca, Mexico en el contexto de transformaciones del campo en America Latina. ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO., Zeszyt: 6-7, s. 427-445.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2009). J.R. Gonzalez Martinez: La historia vivida. Coleccion Atarazanas Instituto Veracruzano de Cultura, Veracruz, 2008, 223 pags.. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 31, s. 131-133.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2009). Jesus Ruvalcaba Mercado: Etica, compromiso y metodologia: el fundamento de las ciencias sociales. Serie: Antropologias. Publicaciones de la Casa Chata. CIESAS, Mexico, 2008, 193 pags. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 31, s. 130-131.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2008). Beatriz Natez Cruz, Manuel Uribe: Nuevas migraciones y movilidades…Nuevos territorios, Grupo de Investigacion Territorialidades, Universidad de Caldas y Proyecto IDYMOV, Xalapa, 2007. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 241-242.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2008). Hector Avila Sanchez: Lo urbano-rural, nuevas expresiones territotiales? Colleccion Multidisciplina, UNAM CRIM, Cuernavaca, 2005. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 227-228.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Katarzyna Wołoszczak, (2008). Transformations of Tourism in the Colca Valley- New Actors and New Patterns of Local Development. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 219-230.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Canizares Ruiz M., Territorio y patrimonio minero- industrial en Castilla - La Mancha. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 28, s. 188-189.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, Joaquin Gonzalez-Martinez, (2006). Transformation of rural communities in Las Huastecas Region in Mexico. Preliminary field research report. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 233-242.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Rózga Luter R., Ruiz Gutierrez R. J. Nuevas tendencias economicas y terriales del desarollo industrial en la zona poniente del Estado de Mexico. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 28, s. 183-184.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2006). Ramirez Velasquez B.R., - Modernidad, postmodernidad, globalizacion y territorio. Un reccordio por lod campos de las teorias. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 28, s. 189-191.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2005). Patrimonio cultural, identidad y territorio: problemas de investigacion. ESPACIO Y DESARROLLO., Zeszyt: 16, s. 27-42.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2003). TRANSFORMACIONES AGRARIAS EN MEXICO. EL CASO DE LA HUASTECA. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 26, s. 33-44.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2003). Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 49-67.

Małgorzata Durydiwka, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2002). Posibilidades del desarollo del turismo en la region de las Huastecas. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 101-114.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek, (2002). Actas Latino Americanas de Varsovia. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 1-200.

Joaquin Gonzalez-Martinez, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2002). Cambios comportamientos socioeconomicos de la poblacion rural de la Huasteca 1985 - 2001. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 29-46.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2002). Cambios de comportamientos socieconomicos de la poblacion rural de la Huasteca 1985-2001.. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 213-224.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2000). Las artesanias popilares y sus transformaciones contemporaneas. Casos de Educador, Mexico y Polonia. BOLETIN GEOGRAFICO. Tom: 22, s. 41-72.

Denise Douzant – Rosenfeld, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, Jean Christian Tulet, (2000). Les changements dans la mise en valeur touristique de la région de Mazurie. Example des gminas de Mikołajki et Piecki. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 199-206.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, D. Douzant-Rosenfeld, (2000). Les changements dans la mise en valeur touristique de la region de Mazurie. Exemple des gminas de Mikołajki. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 199-206.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1999). Turystyka a gospodarka lokalna w Ekwadorze. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 75, s. 77-102.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1998). Tourism and the local economy in Ecuador. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 197-212.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (1997). Identidad y migración en el discurso académico de los años 90-ta. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 20, s. 179-185.

(2015) Sieć PRODEP-SEP, Meksyk : Organizaciones y Desarrollo Regional; Okres: 2015-2016; [uczestnik]; ,
(2013) Turismo rural para el desarrollo sustentable de las comunidades con potencial en Sinaloa.; Okres: 2012-2013; [współpracujący]; ,
(2012) Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; 96910,3325
(2012) Współcześni Afrolatynoamerykanie w XXI wieku - kontekst przestrzenny, społeczny i kulturowy; Okres: 2010-2012; [koordynator]; 73325,3043
(2011) Współcześni Afrolatynoamerykanie w XXI wieku - kontekst przestrzenny, społeczny i kulturowy; Okres: 2010-2012; [koordynator]; ,3043
(2010) Współcześni Afrolatynoamerykanie w XXI wieku - kontekst przestrzenny, społeczny i kulturowy; Okres: 2010-2012; [koordynator]; ,GR3043
Krytyka koncepcji rozwoju przestrzennego
Culture and spatial planning
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Kolonialna, postkolonialna i neokolonialna przestrzeń globalnego Południa (zajęcia do wyboru na WGSR)
Przestrzeń, społeczeństwo, kultura  w perspektywie międzykulturowej
geografia kultury
geografia "rozwoju"
geografia wobec teorii postkolonialnej i koncepcji postwzrostu (de-growth)
geografia feministyczna
geografia w literaturze pięknej

Ameryka Łacińska - kultura i społeczeństwo
od niedawna - Afryka Wschodnia - kultura, społeczeństwo i "rozwój"