PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lisowska Monika

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMonika
NazwiskoLisowska
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225521503
Pokój219
Emailmlisowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 10:15-11:30
Pełnione funkcje
Studia Doktoranckie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Fizycznej

Studia magisterskie: Wydział Geografii i Studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Studia magisterskie: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Książki

Rozdziały w książkach

Monika Lisowska, (2015). Możliwości wykorzystania badań pionowego profilu wiatru w energetyce wiatrowej. [w:] Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność. s. 25-38.

Artykuły w czasopismach

Monika Lisowska, (2015). Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberii na tle XIX-wiecznej literatury geograficznej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Tom: 3, s. 55-66.

Monika Lisowska, (2014). Zależność zmian prędkości wiatru wraz z wysokością od cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie Żeńska (2008-2009). Prace i Studia Geograficzne., s. 0-0.

Monika Lisowska, (2014). Uwarunkowania synoptyczne porywów wiatru w Żeńsku (2008-2009). Prace Geograficzne., s. 0-0.

Monika Lisowska, (2013). Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie dni mroźnych i bardzo mroźnych w Warszawie. Czasopismo Geograficzne., s. 0-0.

Monika Lisowska, (2013). Dni przymrozkowe w Warszawie w latach 1976-2005. Przegląd Geofizyczny., s. 0-0.

Klimatologia fizyczna
Meteorologia i klimatologia
Metody badań geografii fizycznej
Problemy współczesnej klimatologii
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Podlasie)
Human bioclimatology
Klimatologia stosowana
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Zasoby energetyczne wiatru
Procesy kształtujące klimat

Książki
Sport i fitness
Podróże