PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Magnuszewski Artur

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięArtur
NazwiskoMagnuszewski
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520665
Pokój124
Emailasmagnus@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
WGSR UW 1980 magister (specjalizacja hydrologia)
WGSR UW 1993 doktor w zakresie Nauk o Ziemi
WGSR UW 2003 doktor habilitowany
WGSR UW 2008 profesor UW

Książki

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski, (2002). Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Warszawa: PWN.

Artur Magnuszewski, (2002). Systemy geoinformacyjne w badaniach ekohydrologicznych. Warszawa: WGSR UW.

Artur Magnuszewski, Urszula Soczyńska, (2001). Międzynarodowy Słownik Hydrologiczny UNESCO/WMO. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artur Magnuszewski, Zdzisław Mikulski, (2000). Floodplain pollution control managment (Vistula river, Poland)IHPÓHP. Koblenz: Sonderh.

Rozdziały w książkach

Artur Magnuszewski, (2014). Narodziny, młodość i wiek dojrzały rzeki. [w:] Nad Wisłą. s. 46-63. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Artur Magnuszewski, (2014). Skąd się bierze woda w Wiśle ?. [w:] Nad Wisłą. s. 24-45. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Łukasz Sławik, Bogdan Zagajewski, Artur Magnuszewski, Jarosław Chormański, Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, (2014). Mieszanie się wód w Zalewie Zegrzyńskim na obrazach hiperspektralnych. [w:] Kalejdoskop GIS. Tom 3. s. 100-101. Warszawa: Esri Polska.

Artur Magnuszewski, Sharon Moran, (2014). Vistula River bed erosion processes and their influence on Warsaw’s flood safety. [w:] Sediments Dynamics from the Summit to the Sea. s. 147-157. Wallingford: IAHS Press.

Artur Magnuszewski, (2014). The Vistula River -hydrology. [w:] On the Vistula. s. 24-45. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Artur Magnuszewski, (2012). Powodziowość jako element ustroju hydrologicznego. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Artur Magnuszewski, (2011). Zastosowanie techniki GIS w ocenie zagrożeń naturalnych - na przykładzie mozliwości modelowania zasięgu powodzi. [w:] Praktyczne zastosowania narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym. s. 0-0. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki.

Artur Magnuszewski, Piotr Kuźniar, (2010). Przepływ wód wielkich Wisły w Warszawie – rekonstrukcja powodzi historycznych. [w:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. s. 0-0. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Artur Magnuszewski, Moran Sharon, Yu Guolaing, (2010). Modelling lowland reservoir sedimentation conditions and the potential environmental consequences of dam removal: Wloclawek Reservoir, Vistula River, Poland. [w:] Sediment Dynamics for a Changing Future. s. 0-0. Wallingford: IAHS Press.

Artur Magnuszewski, (2008). Zastosowanie hydrodynamicznego modelu dwuwymiarowego do wyznaczania stref zalewowych w dolinie Wisły w Warszawie.. [w:] Modelowanie Procesów Hydrologicznych. s. 0-0. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Artur Magnuszewski, (2008). Kanał Augustowski – historia i współczesność. [w:] Kanał Augustowski i współczesna ekoturystyka. s. 0-0. Pułtusk: Akademia Humanistyczna.

Artur Magnuszewski, (2007). Hydrological controls of the groundwater vulnerability maps (case study of the lower Vistula valley near Plock).. [w:] Ground water vulnerability assessment and mapping. International Association of Hydrogeologists Selected Papers. s. 0-0. London: Taylor and Francis.

Artur Magnuszewski, (2007). Układy odniesienia polskich map topograficznych i kartowanie terenowe z odbiornikiem GPS. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszwskiego UW.

Małgorzata Bogucka-Szymalska, Artur Magnuszewski, (2007). Processy osadkonakoplehiâ vo Vloclavskom vodohraniliŝe. [w:] Dvadcat’ Vtoroe Plenarnoe Mežvuzowskoe Koordinacionnoe Soveŝanie po Probleme Ěrozionnyh, Ruslowyh i Ust’evyh Processov. s. 0-0. Nowoczerkassk: Novočerkasskaâ Gossudapst’vennaâ Meliorativnaâ Akademiâ, MGU.

Artur Magnuszewski, Edyta Kiedrzyńska, M Zalewski, I. Wagner, (2007). Numerical modeling of material fluxes on the floodplain wetland of the Pilica River, Poland. [w:] Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. s. 0-0. London: Taylor and Francis.

Mustafa Altinakar, Edyta Kiedrzyńska, Artur Magnuszewski, (2006). Modeling of inundation patterns at Pilica river floodplain, Poland. [w:] Climate Variability and Change - Hydrological Impacts (Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006). s. 0-0. Wallingford, UK: IAHS Press.

Małgorzata Gutry-Korycka, Artur Magnuszewski, (2006). Two dimensional modeling of the flood zones in the Vistula river valley in Warsaw. [w:] Extreme hydrometeorogical events in Poland and their impacts European context. s. 0-0. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia.

Małgorzata Gutry-Korycka, Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski, Witold Jaworski, Michał Marcinkowski, Michał Szydłowski, (2006). Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland. [w:] Climate Variability and Change - Hydrological Impacts (Proceedings on the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006). s. 0-0. Wallingford: IAHS Press.

Artur Magnuszewski, (2005). Przyczyny zmian ładunku biogenów dostarczanych do Bałtyku na przykładzie niektórych małych zlewni Polski i Szwecji. [w:] Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. s. 0-0. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Zdzisław Mikulski, Artur Magnuszewski, (2005). Morze Bałtyckie i wody przybrzeżne. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artur Magnuszewski, Edyta Kiedrzyńska, Iwona Wagner-Łotkowska, Maciej Zalewski, (2005). Immobilizing of sediments in a lowland river flood plain. [w:] Computational Modeling for the Development of Susainable Water Resources Systems in Poland. s. 0-0. Warszawa: Instytut Geofizyki PAN.

Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski, Małgorzata Gutry-Korycka, Michał Szydłowski, (2005). Floodzones - a risk for the urban areas. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Warsaw University Press.

Artur Magnuszewski, (2005). Rumowisko rzeczne. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artur Magnuszewski, (2004). Watershed. [w:] Integrated Watershed Management Ecology Phytotechnology - Manual. s. 0-0. Venice: UNESCO Regional Bureau for Science in Europ.

Urszula Soczyńska, Jan Jełowiecki, Barbara Nowicka, Artur Magnuszewski, Paweł Kobyłecki, (2004). Modelowanie zasięgu zalewów wezbraniowych.. [w:] Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Urszula Soczyńska, Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka, J. Jelowicki, (2002). Floodplain inundation. [w:] based on coupled hydraulic and GIS models.. s. 0-0. WAllingford: IAHS Press.

Zdzisław Mikulski, Artur Magnuszewski, (2002). The Principles of Sustainable Development in Poland. [w:] International Immigration and Enviromental Conference. s. 0-0. Warszawa: PWSiBA.

Bogumił Wicik, Artur Magnuszewski, (2000). Lake Gosciaz sediment formation and Plock Basin. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland) IHPÓHP. s. 0-0. Koblenz: Sonderh.

Steffen Zober, Artur Magnuszewski, (2000). High flood events of Vistula river near villaage of Wyszogrod between 1920. [w:] Floodplain Pollution Control Management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Retro-Art and Paper&Tinta.

Artur Magnuszewski, S Zober, (2000). Cartographic analysis of the Vistula river channel development near the village of Wyszogrod (Poland). [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland) IHPÓHP. s. 0-0. Koblenz: Sonderh.

S Zober, Artur Magnuszewski, (2000). High flood events of Vistula river near village of Wyszogrod between 1920 and 1995. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland) IHPÓHP. s. 0-0. Koblenz: Sonderh.

Artur Magnuszewski, (2000). Digial Terrain Model (DTM): a means of floodplain process evaluation. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland) IHPÓHP. s. 0-0. Koblenz: Sonderh.

Bogumił Wicik, Artur Magnuszewski, (2000). Digital Terrain Model (DTM): a means of flodplain process evaluation. [w:] Floodplain Pollution Control Management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Retro-Art and Paper&Tinta.

Bogumił Wicik, Artur Magnuszewski, (2000). Lake Gosciaz sediment formation and Plock Basi paleohydrology. [w:] Floodplain Pollution Control Management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Retro-Art and Paper&Tinta.

Artur Magnuszewski, Steffen Zober, (2000). Cartographic analysis of the Vistula river channel development near the village of Wyszogród (Poland). [w:] Floodplain Pollution Control Management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Retro-Art and Paper&Tinta.

Artur Magnuszewski, S Zober, (1998). Zawartość metali ciężkich w osadach Kępy Wyszogrodzkiej. [w:] Hydrologia u progu XI wieku. s. 0-0. Warszawa: Retro Art.

Artykuły w czasopismach

Piotr Werner, Artur Magnuszewski, Dorota Rucińska, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na zagrożenia powodziowe w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 67-74.

Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Magdalena Urbaniak, Artur Magnuszewski, Maciej Skłodowski, Anna Wyrwicka, Maciej Zalewski, (2014). Point sources of nutrient pollution in the lowland river catchment in the context of the Baltic Sea eutrophication.. ECOLOGICAL ENGINEERING., Zeszyt: 70, s. 0-0.

Artur Magnuszewski, Edyta Kiedrzyńska, Marcin Kiedrzyński, Sharon Moran, (2014). GIS APPROACH TO ESTIMATION OF THE TOTAL PHOSPHOROUS TRANSFER IN THE PILICA RIVER. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 3, s. 101-110.

Artur Magnuszewski, (2014). Procesy korytowe w Jeziorze Zegrzyńskim. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: XX, s. 299-306.

Hubert Kowalski, Piotr Kuźniar, Artur Magnuszewski, (2013). Najniższe stany wody Wisły w Warszawie i podwodne odkrycia archeologiczne. Gospodarka Wodna. Tom: 25, Zeszyt: 30, s. 1-0.

Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, Zdzisław Mikulski, (2012). Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie. Część II. Gospodarka Wodna. Tom: Nr 2, s. 58-63.

Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, Zdzisław Mikulski, (2012). Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie cz. I. Gospodarka Wodna., Zeszyt: 1, s. 9-17.

Małgorzata Gutry-Korycka, Artur Magnuszewski, Michał Szydłowski, (2009). Two dimensional modeling of the flood zones in the Vistula river valley in Warsaw. Geographia Polonica. Tom: 82, Zeszyt: 1, s. 79-87.

Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, (2009). Przepływ wielkich wód Wisły we współczesnym korycie. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 153-162.

Artur Magnuszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, (2009). Rekonstrukcja przepływu wielkich wód Wisły w Warszawie w warunkach naturalnych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 141-151.

Artur Magnuszewski, Małgorzata Bogucka-Szymalska, (2007). Zastosowanie modelu NCCHE2D do oceny warunków sedymentacji w Jeziorze Włocławskim. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 39, s. 20-25.

MICHAŁ SZYDŁOWSKI, ARTUR MAGNUSZEWSKI, (2007). Free surface flow modeling in numerical estimation of flood risk zones: a case study. TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk. Tom: Vol. 11 nr 4, Zeszyt: 4, s. 0-313.

Małgorzata Bogucka, Artur Magnuszewski, (2006). The sedimentation processes in Wloclawek Reservoir. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 95-101.

Artur Magnuszewski, (2005). "Compass: A story of Exploration and Innovation", A. Gurney, New York 2004 : [recenzja] / Artur Magnuszewski.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Tom: 50, s. 0-0.

Iwona Świątkowska, Artur Magnuszewski, (2003). Zmiany dopływu azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego z małych zlewni rolniczych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 165-173.

A. Magnuszewski, (2003). Pochylnie Kanału Elbląskiego : niedoceniony zabytek techniki. Gospodarka Wodna. Tom: Nr 9, s. 384-389.

Artur Magnuszewski, (2003). Pochylenie Kanału Elbląskiego - niedoceniony zabytek techniki. Gospodarka Wodna., Zeszyt: 9, s. 384-389.

Artur Magnuszewski, (2002). Rzeki w sieci. RZEKI KULTURA-CYWILIZACJA-HISTORIA. Tom: 11, s. 303-312.

Artur Magnuszewski, (2002). Directions and timing of the material fluxes on the floodplain (case study of Vistula river valley near Plock, Poland). Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 2, Zeszyt: 1-4, s. 265-270.

Artur Magnuszewski, (2001). Sedymentacja metali cieżkich we współczesnych osadach rzecznych na przykładzie dolnej Wisły pod Płockiem. Gospodarka Wodna. Tom: 4, s. 163-167.

Urszula Soczyńska, Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka, Paweł Kobyłecki, Jan Jełowicki, (2001). Symulacja zasięgu zalewu powodziowego doliny rzecznej. Przegląd Geofizyczny. Tom: LXVI, Zeszyt: 3, s. 183-195.

Artur Magnuszewski, Stefan Zober, Wilchelm Brinkmann, (2000). The Structure and function of the Vistula River floodplain near Plock, Poland. ECOLOGICAL ENGINEERING. Tom: 16, Zeszyt: 1, s. 159-166.

Artur Magnuszewski, S Zober, (1998). Wyszogrod Island (Vistula River, Poland) sediments: hydrological explanation of heavy metal concentrations. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION. Tom: 64, Zeszyt: 1-3, s. 35-45.

Artur Magnuszewski, (1998). Ekologia pod żaglami. POZNAJ ŚWIAT. Tom: 500, Zeszyt: 7, s. 22-24.

Artur Magnuszewski, T Dziurzyński, (1998). Nowa metoda zobrazowania i obliczeń tempa sedymentacji w Jeziorze Włocławskim za pomocą systemu geoinformacyjnego. Gospodarka Wodna. Tom: 6, s. 212-216.

Artur Magnuszewski, (1998). Problematyka hydrologiczna w ocenach oddziaływania na środowisko przekroczeń dużych rzek. PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH. Tom: 4, Zeszyt: 3, s. 28-33.

Artur Magnuszewski, (1998). Titanic. Filmowa i prawdziwa historia zatonięcia Titanica. POZNAJ ŚWIAT. Tom: 500, Zeszyt: 7, s. 60-63.

(2013) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; DEC2011/03/B/HS4/04933 ,
(2011) Analiza punktowych źródeł zanieczyszczeń związkami biogennymi, dioksynami i związkami dioksynopodobnymi w zlewni Pilicy oraz opracowanie metod ich redukcji; Okres: 2010-2013; [uczestnik]; Wniosek nr 76691 ,
Gospodarka wodna
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Podstawy hydrauliki
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Zasoby przyrody
Baltic Sea environment and its protection (ERASMUS)
Ekohydrologia
Hydrologia stosowana
Metody badań i opracowań hydrologicznych II
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
procesy korytowe rzek, modele hydrodynamiczne, GIS