PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Makowski Jerzy

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięJerzy
NazwiskoMakowski
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225520647
Pokój203A
Emailjmakowsk@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 13:00-15:00
(2017L) środa 12:00-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Maciej Jędrusik, Florian Plit, Jerzy Makowski, (2010). Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Makowski, (2008). Geografia Unii Europejskiej. Warszawa: WN PWN.

Jerzy Makowski, Mirosława Czerny, Ł. Łuczak, (2007). Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2006). Geografia regionalna świata. Warszawa: Wydawnicto Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2004). Geografia fizyczna świata. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

M. Augustyniak, Jerzy Makowski, (2002). Planeta, Podręcznik do geografii zakres podstawowy. Ziemia. Gdańsk: Wyd. M. Rożak.

Jan Mordawski, Jerzy Makowski, (2002). Planeta. Podręcznik do Geografii. Gdańsk: Wyd. M. Rożak.

Florian Plit, Joanna Plit, Jerzy Makowski, (2001). Polska w dobie przekształceń. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jan Mordawski, Jerzy Makowski, Michał Augustyniak, (2000). Geografia. Azja i Europa. Wybrane problemy geografii swiata. Podręcznik dla II klasy gimnazjum.. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak.

Jerzy Makowski, (1999). Zmiany zasięgu wilgotnych lasów równikowych. Przyczyny i konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwa WGiSR UW.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1990). Hombre, medio ambiente y desarrollo. Toluka: Biblioteca Científica.

Jerzy Makowski, (1988). Przyrodnicze uwarunkowania rolnictwa w Amazonii Peruwiańskiej. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Rozdziały w książkach

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). Wine tourism in Poland?. [w:] Tourism in Poland. s. 131-140. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2014). Ciudad versus medio ambiente. Reflexión sobre las relaciones. [w:] Ciudad – territorio sustentable. Procesos, actores y estructuras. s. 87-98. Toluca: Universidad Autónoma del estado de Mexico.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Związki akademickie i naukowe między Polską a Kubą. Doświadczenia i stan obecny. [w:] Relacje Polska-Kuba. Historia i współczesność. s. 0-0. Warszawa: CESLA UW.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Transformaciones espaciales en la ciudad de Siedlce y su region (Polonia). [w:] Ciudades Medias. Formas de expansión urbana. s. 0-0. Madryt: Biblioteca Nueva.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Transformaciones espaciales en la ciudad de Siedlce y su region (Polonia). [w:] Ciudades medias. Formas de expansión urbana. s. 0-0. Madrid: BIBILIOTECA NUEVA.

Joaquin Gonzalez-Martinez, Jerzy Makowski, (2013). Ámbito mazahua y sistemas regionales: los 'no efectos' de la globalización. [w:] Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la región mazahua, Mexico. s. 0-0. Warszawa: Universidad de Varsovia.

Jerzy Makowski, Joaquin Gonzalez-Martinez, (2013). Minorias Etnicas o minorias nacionales? Los pueblos indigenas de Mexico en la alborada del siglo XXI. [w:] Transformaciones ambientales y socioeconomicas en la Región Mazahua, Mexico. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Joaquin Gonzalez-Martinez, Jerzy Makowski, (2013). Minorías étnicas o minorías nacionales? Los pueblos indígenas de México en la alborada del siglo XXI. [w:] Transformaciones ambientales y socioeconómicas en la región mazahua, Mexico. s. 0-0. Warszawa: Universidad de Varsovia.

Jerzy Makowski, Joaquin Gonzalez-Martinez, (2013). Percepcja przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przez mieszkańców Regionu Mazahua. [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2012). Środowisko a rozwój. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2012). Revitalización de ciudades industriales en Polonia. La vieja planta textil de Łódź. [w:] Metropolitan Areas in Transition. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2011). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik atrakcyjności turystycznej miasta na przykładzie Cuenca w Ekwadorze. [w:] Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. s. 0-0. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2011). Revitalización de ciudades industriales en Polonia. El caso de Łódź y Żyrardów. [w:] Investigación y diseno; Anuario de Posgrado de la División de Ciencia y Artes para el Diseno de la UAM-X. s. 0-0. Mexico, DF: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco; División de Ciencias y Artes para el Diseno.

Jerzy Makowski, (2011). Revitalización de ciudades industriales en Polonia. La vieja planta textil de Łódź. [w:] Metropolitan Areas in Transition. s. 0-0. Warszawa: Warsaw University Press.

Jerzy Makowski, (2011). Human activities and depredation of resources in the State of Mexico's Mazahua Region. [w:] Mazahua Region in Mexico. Towards a New Indigenous Rurality. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Makowski, (2010). Środowisko a rozwój – rozdział. [w:] Rozwój w dobie globalizacji. s. 159-170. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2009). Przyroda i jej wizje. [w:] Dzieje Kultury latynoamerykańskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2008). Środowisko przyrodnicze Unii Europejskiej. [w:] Geografia Unii Europejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2007). Colaboración academica entre la Facultad de Geografia y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia y la Universidad Autonoma del Estado de Mexico. [w:] Patrones de comportamientos socioeconomicos a nivel local en Mexico. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Jerzy Makowski, Mirosława Czerny, (2006). Ameryka Południowa - ekspansja osadnictwa i gospodarki. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2006). Antarktyda - lodowy tort do podziału. [w:] Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. s. 295-300. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Makowski, (2005). Dimension territorial de la globalizacion. [w:] Especifidades socioespaciales en el ordenamiento territorial. s. 0-0. Toluka, Meksyk: UAEM.

Dorota Makowska, Jerzy Makowski, (2004). Geografia w polskim systemie informacyjnym. [w:] geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Jerzy Makowski, (2003). Dimension territorial de la globalizacion. [w:] Ajurte regional ante la globalizacion el teritorio como el factor de desarorrollo. s. 0-0. Mexico: UAEM.

Jerzy Makowski, (2003). Dilemas del desarrollo sustentable en las ciudades de polonia. [w:] Especificidades socio espaciales en el ordenamiento territorial. s. 0-0. Toluka: UAEM Facultad de Geografia.

Jerzy Makowski, (2003). Andrzej Dembicz - "dobry duch" studiów latynoamerykańskich. [w:] Ameryka Łacińska - rozumem i sercem. s. 0-0. Warszawa: CESLA UW.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2000). Una aproximacion al estudio de las zonas economicas de tipo linear en base de los ejemplos de los paises latinoamericanos. [w:] Analisiss Territorial de los cambios socioeconomicos y medioaambientales de las grandes ciudades en las dos ultimas decadas del siglo XX. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Jerzy Makowski, (1991). Environmental Impact of Ribeirinhos’ Agriculture in Amazonia. [w:] Ecological Disorder and Amazonia. s. 229-248. Paryż: ISSC, EDUCAM, UNESCO,.

Grażyna Bezkowska, Jan Goździk, Jerzy Makowski, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, (1988). Rzeźba powierzchni ziaren kwarcu z dwóch pokryw zwietrzelinowych klimatu podrównikowego suchego w Tierra Colorada – Meksyk i Dindera – północna Tanzania. [w:] Geneza osadów i gleb w świetle badań w mikroskopie elektronowym. s. 101-108. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Jerzy Makowski, (1987). Una aproximación entre la calidad de vida y el medio ambiente humano (Caso de una ciudad grande). [w:] Geografía y urbanismo. s. 35-45. Meksyk: UAM Iztapalapa.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1987). Ciudad pequeña y su región (Huejutla de Reyes). [w:] Geografía y urbanismo. s. 49-61. Meksyk: UAM Iztapalapa.

Jan Goździk, Jerzy Makowski, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, (1981). Urzeźbienie powierzchni ziaren kwarcowych z pokrywy wietrzeniowej na granitach Tierra Colorada, w Meksyku. [w:] Sprawozdania z Badań Naukowych Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. s. 0-0. Warszawa.

Artykuły w czasopismach

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). El Chinchon and Colmenar de Oreja (Spain) - Sustainable Development in the Shadow of a Metropolis. BAROMETR REGIONALNY. Tom: 13, Zeszyt: 1, s. 127-133.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). Turystyka winiarska w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja., Zeszyt: 15, s. 163-172.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2013). Ciudad y medioambiente. Reflexión geográfica sobre las relaciones. Revista del CESLA. Tom: 16, s. 19-33.

Jerzy Makowski, (2009). M.Czerny, J.D.Lombardo (compil.): Procesos, transformaciones y construccion de la ciudad en la era del capitalismo global: Buenos Aires,Madrid, Varsovia. Univ. Nac. De General Sarmiento, Buenos Aires, 2007, 221 pags.. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 31, s. 129-130.

Jerzy Makowski, (2009). J. Legorreta: El agua y la Ciudad de Mexico. De Tenochtitlan a la megalopolis del siglo XXI, UAM-A, Mexico, 2006, 259 pags.. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 31, s. 128-129.

Jerzy Makowski, (2008). Jorge Martinez Aparicio, Salvador Padilla Hernandez: Desorrallo local, sustentabilidad y desigualdad en Michoacan, Universidad Michoacan de San Nicolas de Hidalgo, Facultad de Economia, Division de Estudios de Posgrado, Morelia, Michoacan, Mexico 2006, [w. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 232-234.

Jerzy Makowski, (2008). Andres Solari Vincente, Jorge Martinez Aparicio: Desarrolla local, textos cardinales, Universidad Machoacana de San Nicolas de Hidalgo, Facultad de Economia, Division de Estudios de Posgrado, Morelia, Michoacan, Mexico, 2005. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 228-232.

Jerzy Makowski, (2006). Leff E., Racionalidad ambiental. La reapropiacion social de la naturaleza. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 28, s. 186-188.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2005). Globalizacion: redes derelaciones locales, regionales y globales. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 27, s. 31-38.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2003). EL PAPEL DE LA RED RELACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DE UNA REGION. EL CASO DE LAS HUASTECAS. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 26, s. 19-32.

Jerzy Makowski, (2002). Profesor Jaime Humberto Graniel Graniel 1930 -2000. Perfil geografico. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 10-12.

Jerzy Makowski, (2002). Planeacion en Mexico. Region y ambiente. Fermin CARRENO M., Rosa Maria SANCHEZ n., Guadelupe HOYOS C., Wilfrido CONTRERAS D.. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 183-185.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, D. Douzant-Rosenfeld, (2000). Les changements dans la mise en valeur touristique de la region de Mazurie. Exemple des gminas de Mikołajki. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 199-206.

Jerzy Makowski, (2000). Degradacion del medio ambiente natural en la zona intertropical: causas y consecuencias de los procesos recientes. BOLETIN GEOGRAFICO. Tom: 22, s. 73-91.

Jerzy Makowski, Jean Tulet, Denise Rosenfeld, (2000). Les changements dans la mise en valeur touristique de la region de Mazurie. Exemple des gminas de Mikołajki et Piecki. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 200-206.

Jerzy Makowski, (1999). Czynniki degradacji wilgotnych lasów równikowych w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 25, s. 9-29.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1999). Turystyka a gospodarka lokalna w Ekwadorze. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 75, s. 77-102.

Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1998). Tourism and the local economy in Ecuador. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 197-212.

Jerzy Makowski, (1998). El medio ambiente natural como atractividad turistica. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 21, s. 107-114.

Jerzy Makowski, (1998). 27. El medio ambiente natural como atractividad turística. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 21, s. 107-114.

Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1997). Migraciones laborales internacionales y su papel en el desarrollo local. Caso de Polonia. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 20, s. 171-177.

Maria Skoczek, Jerzy Makowski, (1997). As migraciónes laborais internacionais e seu papel no desenvelvemento local. O caso de Polonia. Estudios Migratorios (Santiago de Compostela). Tom: 4, s. 109-115.

Jerzy Makowski, (1995). Condicionantes medioambientales de las migraciones temporales. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 17, s. 103-112.

Jerzy Makowski, (1995). Insustentabilidad ambiental de los grandes proyectos de desarrollo económico. El caso de la Amazonía. Revista Interamericana de Planificacion. Tom: 28, Zeszyt: 112, s. 69-74.

Jerzy Makowski, (1994). Rolnictwo w dolinach wielkich rzek Amazonii. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 15, s. 51-67.

Jerzy Makowski, (1992). El impacto medioambiental de la urbanización en América Latina. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 14, s. 29-37.

Eduardo Salinas Chavez, Jose Mateo Rodriguez, Jerzy Makowski, (1991). Problemas de la utilización del potencial de recursos naturales en las cooperativas agropecuarias (en el ejemplo de la provincia de Sancti Spiritus. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 13, s. 185-204.

Jerzy Makowski, (1989). Naturaleza – hombre – conformación regional. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 10, s. 27-32.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1989). El desarrollo espacial de las ciudades en América Latina. Caso de la Ciudad de México. Revista Geográfica. Tom: 109, s. 45-55.

Jerzy Makowski, (1989). Papel de los regatones en las relaciones campo – ciudad. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 7, s. 117-123.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1989). El papel de la periferia en el crecimiento urbano. Implicaciones e interdependencias. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 8, s. 131-141.

Jerzy Makowski, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, (1988). Procesy morfodynamiczne w zlewni górnej Amazonki, w świetle urzeźbienia powierzchni ziarn kwarcowych w mikroskopie elektronowym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 9, s. 141-175.

Jerzy Makowski, (1988). Factores naturales condicionantes de la agricultura en la Amazonía Peruana. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 5, s. 9-62.

Jerzy Makowski, (1988). Desarrollo espacial de la Ciudad de Toluca. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 6, s. 97-113.

Mirosława Czerny, Andrzej Dembicz, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1988). Rural Improvements between 1975 and 1985 in Las Huastecas Region, Mexico. Nederlandse Geografische Studies. Tom: 67, s. 155-165.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1988). Small city and its region. Huejutla de Reyes, México,. Miscellanea Geographica., s. 303-311.

Jerzy Makowski, (1987). El medio ambiente natural de Las Huastecas. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 3, s. 19-28.

Jerzy Makowski, (1987). Agricultura de los ribereños en la Amazonía Peruana. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 4, s. 57-65.

Jerzy Makowski, (1986). La calidad de vida y el medio ambiente humano. El caso de las grandes ciudades. Revista Interamericana de Planificacion. Tom: XX, Zeszyt: 79, s. 123-129.

Jerzy Makowski, (1986). Trzęsienia ziemi i wulkanizm w Ameryce Łacińskiej w świetle teorii płyt litosfery. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 59-64.

Jerzy Makowski, (1985). Zróżnicowanie warunków przyrodniczych. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 63, s. 39-47.

Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1985). Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego a zróżnicowanie użytkowania ziemi na Kubie. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 8, s. 41-57.

Jerzy Makowski, (1985). Charakterystyka obszaru badań. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 63, s. 23-26.

Jerzy Makowski, (1984). Limitaciones naturales de la agricultura en la Amazonía. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 1, s. 231-243.

Jerzy Makowski, (1981). Bogactwa mineralne Kuby. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 3, s. 104-108.

Jerzy Makowski, (1980). Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w Ameryce Łacińskiej. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 1-2, s. 157-161.

Jerzy Makowski, (1976). Przyczyny zróżnicowania gęstości sieci wąwozów na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 21, s. 49-75.

(2012) Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk; Okres: 2011-2013; [koordynator]; N N114 147840,GR 3325
Geografia regionalna
Geografia współczesnego świata
Konflikty lokalne i regionalne w Ameryce Łacińskiej
Regionalizmy we współczesnym świecie
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Ziemia - środowisko czlowieka: struktury, procesy, relacje
Globalizacja a środowisko przyrodnicze
Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (1)
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Seminarium doktoranckie
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej