PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Marcinkowska-Ochtyra Adriana

Tytuł/Stopieńdr inż.
ImięAdriana
NazwiskoMarcinkowska-Ochtyra
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521507
Pokój106
Emailadriana.marcinkowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 13:15-14:15
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Karolina Maria Orłowska, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2015). Refining of geomorphological maps of young glacial areas based on geoinformatics and remote sensing. [w:] Proceedings of the 5th international workshop of the EARSeL Special Interest Group “Geological Applications”, Warsaw, Poland 19-20 June, 2014. s. 75-81.

Marcin Sobczak, Bogdan Zagajewski, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Anna Jarocińska, Piotr Pabjanek, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marlena Kycko, (2014). Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. [w:] Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. s. 65-74. Susz-Toruń.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik, (2014). Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 239-248. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Marek Dobrowolski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 263-271. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marlena Kycko, Piotr Pabjanek, (2014). Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 47-62. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Piotr Jakubiec, Monika Kacprzyk, (2014). Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 233-237. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, (2013). Wizualizacja danych hiperspektralnych - Data Cube. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 106-107. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, Anna Pielaszek, (2013). Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 102-103. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Jacek Kuskowski, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska, Jan Niedzielko, Adrian Ochtyra, Anna Pielaszek, Maria Szepietowska, Marta Tobiasz, (2013). Kampus Centralny UW w Community Maps Program. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 54-55. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan Romuald Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2012). Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. [w:] Kalejdoskop GIS. T. 1. s. 40-41. Esri Polska.

Artykuły w czasopismach

Přemysl ŠTYCH, Jiří Šandera, Lucie Malíková, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2015). THE USE OF VEGETATION INDICES IN THE EVALUATION OF VEGETATION PHENOLOGY BASED ON MERIS DATA: THE CZECH REPUBLIC CASE STUDY. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Tom: 50, Zeszyt: 1, s. 101-110.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marek Dobrowolski, (2015). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX. Sylwan. Tom: 159, Zeszyt: 7, s. 593-599.

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, (2015). „GIS w Stolicy” na Uniwersytecie Warszawskim. GEOGRAFIA W SZKOLE., s. 46-47.

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, (2015). GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy”, czyli GIS – Wymiary współczesności. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 47, Zeszyt: 1, s. 88-89.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Lucie Kupkova, (2014). PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 13, s. 18-23.

Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Lucie Kupková, Premysl Stych, Koen Meuleman, (2014). Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 23-29.

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, (2014). GIS Day 2013 – „GIS w stolicy”. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 46, Zeszyt: 1, s. 112-114.

Jan Jelének, Lucie Kupková, Bogdan Zagajewski, Stanislav Březina, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, (2014). Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 15-22.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, (2013). Wspólne Święto Systemów Informacji Geograficznej. GEOGRAFIA W SZKOLE., s. 42-43.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, (2013). GIS Day 2012 – „GIS w Stolicy”. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 45, Zeszyt: 1, s. 81-82.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan Romuald Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2013). Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Teledetekcja Środowiska. Tom: 49, Zeszyt: 2013/1, s. 43-79.

(2015) • Zastosowanie danych hiperspektralnych APEX do kartowania roślinności nieleśnej Karkonoszy; Okres: 2014-2015; [koordynator]; 501/86-DSM-107900,501/86-DSM-107900
(2015) Zastosowanie danych hiperspektralnych APEX oraz EnMAP do kartowania roślinności nieleśnej Karkonoszy; Okres: 2015-2016; [koordynator]; 501/86 DSM-110600,501/86 DSM-110600
(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2012-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,
(2014) Szacowanie biomasy drzewostanów sosnowych na podstawie danych teledetekcyjnych pozyskanych z pułapu naziemnego (pomiary LAI) oraz pomiarów bezpośrednich; Okres: 8-10; [uczestnik]; ,
(2012) Hyperspectral Remote Sensing for Mountain Ecosystems (HyMountEcos); Okres: 2012-2013; [uczestnik]; ,
Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Teledetekcja środowiska
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Terenowe zastosowania geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska