PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Matuszkiewicz Jan

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięJan
NazwiskoMatuszkiewicz
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520668
Pokój305
Emailjm.matuszkiewi@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 15:00-16:00
(2017L) czwartek 15:00-16:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Biogeografia
Ekologia stosowana
Ewolucja krajobrazu naturalnego Polski
Geografia fizyczna Polski
Geografia fizyczna świata
Monitoring środowiska
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych z elementami bioindykacji
Zasoby przyrody
Biogeografia
Ekohydrologia
Funkcjonowanie krajobrazu II (aspekt ekologiczny)
Metody badań terenowych geoekologii i geomorfologii
Roślinność Polski i Europy