PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Miętkiewska-Brynda Joanna

Tytuł/Stopieńmgr
ImięJoanna
NazwiskoMiętkiewska-Brynda
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225520647
Pokój203A
Emailjmietkie@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). Wine tourism in Poland?. [w:] Tourism in Poland. s. 131-140. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2014). Ciudad versus medio ambiente. Reflexión sobre las relaciones. [w:] Ciudad – territorio sustentable. Procesos, actores y estructuras. s. 87-98. Toluca: Universidad Autónoma del estado de Mexico.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Związki akademickie i naukowe między Polską a Kubą. Doświadczenia i stan obecny. [w:] Relacje Polska-Kuba. Historia i współczesność. s. 0-0. Warszawa: CESLA UW.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Transformaciones espaciales en la ciudad de Siedlce y su region (Polonia). [w:] Ciudades Medias. Formas de expansión urbana. s. 0-0. Madryt: Biblioteca Nueva.

Joanna Miętkiewska-Brynda, Jerzy Makowski, (2013). Transformaciones espaciales en la ciudad de Siedlce y su region (Polonia). [w:] Ciudades medias. Formas de expansión urbana. s. 0-0. Madrid: BIBILIOTECA NUEVA.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2012). Środowisko a rozwój. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2012). Revitalización de ciudades industriales en Polonia. La vieja planta textil de Łódź. [w:] Metropolitan Areas in Transition. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2011). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik atrakcyjności turystycznej miasta na przykładzie Cuenca w Ekwadorze. [w:] Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. s. 0-0. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2011). Revitalización de ciudades industriales en Polonia. El caso de Łódź y Żyrardów. [w:] Investigación y diseno; Anuario de Posgrado de la División de Ciencia y Artes para el Diseno de la UAM-X. s. 0-0. Mexico, DF: Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco; División de Ciencias y Artes para el Diseno.

Joanna Miętkiewska-Brynda, (2011). De la historia real a la realidad percibida. Caso de la ciudad de Siedlce, Polonia. [w:] Territorios expuestos y procesos culturales. s. 0-0. Toluka, Meksyk: Universidad Autonoma del Estado de Mexico.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2009). Przyroda i jej wizje. [w:] Dzieje Kultury latynoamerykańskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Joanna Miętkiewska-Brynda, (2006). Regiony transgraniczne. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Joanna Miętkiewska-Brynda, (2003). The role of the brasilain immigrants in the process of changes in the eastern Paraguay. [w:] The role of ethnic minorities in border regions. Forms of their composition, problems of development and political rights. s. 0-0. Łódź - Opole: Uniw. Łódź. Instytut Śląski w Opolu.

Artykuły w czasopismach

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). El Chinchon and Colmenar de Oreja (Spain) - Sustainable Development in the Shadow of a Metropolis. BAROMETR REGIONALNY. Tom: 13, Zeszyt: 1, s. 127-133.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2015). Turystyka winiarska w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja., Zeszyt: 15, s. 163-172.

Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, (2013). Ciudad y medioambiente. Reflexión geográfica sobre las relaciones. Revista del CESLA. Tom: 16, s. 19-33.

Joanna Miętkiewska-Brynda, (2002). Movilidad especial de la poblacion rural de las huastecas. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 225-232.

Joanna Miętkiewska-Brynda, (2002). Movildad especial de la poblacion de las Huastecas. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 93-100.