PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Mostowska Magdalena

Tytuł/Stopieńdr
ImięMagdalena
NazwiskoMostowska
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523253
Pokój4A
Emailmmostowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 13:00-14:00
(2017L) środa 10:00-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Magdalena Mostowska, (2014). ‘Zakłócanie porządku publicznego’ i bezdomność w wybranych miastach europejskich. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miasta. s. 321-333. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Magdalena Mostowska, (2012). Wykluczeni mieszkańcy metropolii przyszłości. [w:] Obraz współczesnej metropolii a metropolie przeszłości – między przełomem a kontynuacją. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Anacka, Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Łukowski, Magdalena Mostowska, Joanna Napierała, Marek Okólski, Justyna Kopczyńska, (2011). Etnsonodażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. [w:] Mobilność i migracje w dobie transformacji - wyzwania metodologiczne. Raport z realizacji projektu badawczego. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Magdalena Mostowska, Marta Anacka, Ewa Jaźwińska, Paweł Kaczmarczyk, Justyna Kopczyńska, Wojciech Łukowski, Joanna Napierała, Marek Okólski, (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. [w:] Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne. s. 0-0. Warszawa: Scholar.

Magdalena Mostowska, (2010). Migracje i bezdomność we współczesnej Europie. [w:] Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych. s. 0-0. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Artykuły w czasopismach

Magdalena Mostowska, (2015). Institutionalisation and Deformalisation: Reorganising Access to Service Provision for Homeless EU Migrants. European Journal of Homelessness. Tom: 9, Zeszyt: 2, s. 113-136.

Magdalena Mostowska, (2014). ‘We Shouldn’t but We Do…’: Framing the Strategies for Helping Homeless EU migrants in Copenhagen and Dublin. BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK. Tom: 44, s. 18-34.

Magdalena Mostowska, (2014). Homelessness abroad. Place utility in the narratives of the Polish homeless in Brussels. INTERNATIONAL MIGRATION. Tom: 52, s. 118-129.

Magdalena Mostowska, (2014). Liminalność jako doświadczenie terenowe w badaniu grupy bezdomnych Polaków w Brukseli. PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ. Tom: 10, Zeszyt: 1, s. 42-65.

Magdalena Mostowska, (2013). Migration and Homelessness: The Social Networks of Homeless Poles in Oslo. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES. Tom: 39, Zeszyt: 7, s. 1125-1140.

Magdalena Mostowska, (2011). The Social Welfare Capital of Polish Rough Sleepers in Brussels and Oslo. European Journal of Homelessness. Tom: 5, Zeszyt: 1, s. 27-47.

Magdalena Mostowska, (2010). Korzystanie z pomocy dla bezdomnych zagranicą. Bezdomni Polacy w Brukseli. FORUM. O BEZDOMNOŚCI BEZ LĘKU. Tom: 2, s. 314-327.

Magdalena Mostowska, (2010). Book review. Needed by Nobody. Homelessness and Humanness in Post-Socialist Russia by Tova Höjdestrand. European Journal of Homelessness. Tom: 4, Zeszyt: 1, s. 289-296.

Magdalena Mostowska, (2009). Codzienność wokół skupów złomu w Warszawie. Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]. Tom: 53, Zeszyt: 2, s. 77-96.

Magdalena Mostowska, (2009). Codzienność wokół skupów złomu w Warszawie. Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]., Zeszyt: 2, s. 77-96.

Magdalena Mostowska, (2009). EVERYDAY LIFE ROUND THE SCRAP YARDS IN WARSAW (Codziennosc wokól skupów zlomu w Warszawie). Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society]. Tom: 53, s. 77-96.

Magdalena Mostowska, (2008). Idea i praktyka w kształtowaniu powojennych osiedli społecznych w Polsce i Holandii / Magdalena Mostowska.. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Tom: 53, s. 0-0.

M. Mostowska, (2008). Modernizm w kształtowaniu zespołów mieszkaniowych po drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka. Tom: Z. 15, s. 159-167.

Magdalena Mostowska, (2008). Idea i praktyka w kształtowaniu powojennych osiedli społecznych w Polsce i Holandii. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Tom: 53, Zeszyt: 1, s. 46-55.

(2016) Dynamika bezdomności kobiet w Polsce; Okres: 2016-2019; [koordynator]; ,190300-501-66-5110
(2016) The consequences of the humanitarian refugee crisis for homelessness services across the European Union; Okres: 2016-2016; [współpracujący]; ,
(2016) Women, welfare state and homelessness - wizyta studyjna w Høgskolen i Oslo og Akershus; Okres: 2016-2016; [uczestnik]; FSS/2016/SV/W/0063,
(2015) Vulnerable EU-migrants in Stockholm. Negotiating the problem of homelessness; Okres: 2015-2015; [koordynator]; SI 0133/2014,
(2014) Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej; Okres: 2012-2014; [koordynator]; IP2011/036971,190300-501-59-142
(2013) Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej; Okres: 1-2014; [koordynator]; IP2011/036971,190300-501-59-142
(2012) Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej; Okres: 2012-2014; [koordynator]; IP2011/036971,190300-501-59-142
(2011) Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne; Okres: 2010-2011; [współpracujący]; ,
(2011) Polscy bezdomni w Oslo. Etnograficzna rewizyta terenowa; Okres: 2011-2011; [koordynator]; FSS/2011/V/D3/W/0062,
(2010) Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne; Okres: 2008-2011; [współpracujący]; ,
Ochrona zespołów urbanistycznych
Propedeutyka projektowania
Seminarium licencjackie I
Socjologia miasta i wsi
Społeczne uwarunkowania rewitalizacji
Projektowanie urbanistyczne III
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie II
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III