PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Nowacki Tomasz

Tytuł/Stopieńmgr
ImięTomasz
NazwiskoNowacki
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520632
Pokój18
Emailt.nowacki@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 12:15-13:15
Pełnione funkcje

Książki

Jacek Pasławski, Wiesław Ostrowski, Jerzy Siwek, Paweł Kowalski, Jolanta Korycka-Skorupa, Andrzej Macioch, Tomasz Michał Nowacki, Bożena Ogorzelska, Bogdan Horodyski, Tomasz Opach, (2010). Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.

Jerzy Ginter, Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Dowgiałło, Tomasz Nowacki, Wiesław Ostrowski, Piotr Szwarczewski, Maria Wilczyńska-Wołoszyn, (2004). Przyroda. Pytania dzieci odpowiedzi dorosłych. Warszawa: Wyd. SWPR.

Rozdziały w książkach

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, (2015). The complexity of cartographic presentation types. [w:] Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. s. 43-44. Wiedeń: Vienna University of Technology.

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Michał Nowacki, Tomasz Opach, (2011). O ilościowych metodach kartograficznych. Z prac nad internetowym Atlasem kartograficznych metod prezentacji. [w:] Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii.. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii.

Tomasz Opach, Jacek Pasławski, Tomasz Nowacki, Jolanta Korycka-Skorupa, (2011). Internet Internet ”Atlas of cartographic methods” or a step towards formalizing cartographic methods of presentation. [w:] Proceedings of 25th International Cartographic Conference. s. 0-0. Paris: International Cartographic Conference.

Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, (2009). Wykorzystanie technologii PHP i MySQL do opracowywania map internetowych na bazie Google Maps API. [w:] Bazy danych w kartografii. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Tomasz Opach, Tomasz Nowacki, (2006). Mapy i atlasy elektroniczne. [w:] Wprowadzenie do kartografii i topografii. s. 0-0. Wrocław: Nowa Era.

Artykuły w czasopismach

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, (2012). Choropleth Maps and Diagram Maps in Atlas of Cartographic Presentation Methods. Miscellanea Geographica. Tom: 16, s. 49-56.

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, Jacek Pasławski, (2012). Internetowy Atlas metod kartograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 44, s. 105-119.

Tomasz Nowacki, Jagna Hałaczek, (2012). Czytanie kartogramu w świetle wyników badań ankietowych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 44, s. 249-252.

Tomasz Nowacki, (2009). Plenerowa wystawa panoram Warszawy. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 41, Zeszyt: 4, s. 414-415.

Tomasz Nowacki, (2002). Mapy wyróżnione na X Ogólnopolskim Przegladzie Książki Krajoznawczwej i Turystycznej w Poznaniu. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 34, Zeszyt: 1, s. 75-0.

(2012) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,
(2011) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,192000-501-66-3044
(2010) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,192000-501-66-3044
Elementy astronomii w geografii
Kartografia
Projektowanie i użytkowanie map tematycznych
Redakcja map
Kartografia tematyczna
Kartografia w mediach elektronicznych
Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych
Podstawy kartografii
Redakcja planów miast
Szkolenia terenowe - topografia