PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Ogorzelska Bożena

Tytuł/Stopieńmgr
ImięBożena
NazwiskoOgorzelska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521510
Pokój16
Emailbogorzel@uw.edu.pl
Konsultacje (2016L) poniedziałek 12:30-15:00
(2016L) środa 13:45-14:45
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Kartografia
Projektowanie wspomagane komputerem I
Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych
Rysunek techniczny
Szkolenia terenowe - topografia