PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Ogorzelska Bożena

Tytuł/Stopieńmgr
ImięBożena
NazwiskoOgorzelska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521510
Pokój16
Emailbogorzel@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 15:00-16:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Kartografia
Projektowanie wspomagane komputerem I
Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych
Podstawy kartografii
Szkolenia terenowe - topografia