PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Orłowska Karolina

Tytuł/Stopieńmgr
ImięKarolina
NazwiskoOrłowska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520654
Pokój106
Emailkarolina.orlowska@student.uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Karolina Maria Orłowska, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2015). Refining of geomorphological maps of young glacial areas based on geoinformatics and remote sensing. [w:] Proceedings of the 5th international workshop of the EARSeL Special Interest Group “Geological Applications”, Warsaw, Poland 19-20 June, 2014. s. 75-81.

Artykuły w czasopismach

(2015) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? (WICLAP); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; POL-NOR/198571/83/2013,192600-501-55-09
(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2014-2015; [współpracujący]; ,
(2014) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2014) Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania; Okres: 2014-2014; [współpracujący]; 2013/09/B/ST10/01662,