PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Pękalska Monika

Tytuł/Stopieńdr inż. arch.
ImięMonika
NazwiskoPękalska
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523244
Pokój57
Emailm.pekalska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 10:00-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

(2016) Opracowanie autorskiego programu przemian w sferze przestrzennej gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze wokół ulicy Towarowej - Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół ulicy Towarowej na Woli w Warszawie, organizator Oddział Warszawski SARP , Muzeum Woli, Muzeum Powstania Warszawskiego ; Okres: 2015-2016; [uczestnik]; ,
Planowanie przestrzenne wspomagane komputerem
Projektowanie urbanistyczne I
Projektowanie urbanistyczne III
Propedeutyka projektowania
Projektowanie urbanistyczne III
Seminarium licencjackie II