PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Panecki Tomasz

Tytuł/Stopieńmgr
ImięTomasz
NazwiskoPanecki
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520671
Pokój18
Emailtpanecki@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 11:30-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Tomasz Panecki, (2014). Możliwości i uwarunkowania wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaiach historycznych. [w:] Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. s. 0-0. Kraków: Creativetime.

Izabela Gołębiowska, Izabela Karsznia, Dominik Mikiewicz, Tomasz Panecki, (2012). Towards a historical GIS platform in Poland. [w:] Service-Oriented Mapping 2012. s. 0-0. Wiedeń: Jobst Media.

Artykuły w czasopismach

Tomasz Panecki, (2015). Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 47, Zeszyt: 1, s. 47-65.

Arkadiusz Borek, Tomasz Panecki, Urszula Zachara-Związek, (2015). Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1583 r.. Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski. Tom: 3, s. 0-0.

Tomasz Panecki, (2015). The evaluation of archival maps in geohistorical research. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 4, s. 72-77.

Tomasz Panecki, (2014). Analiza możliwości prezentacji danych w wybranych internetowych geoportalch historycznych. Dokonania Młodych Naukowców., s. 0-0.

Tomasz Panecki, (2014). Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland. Miscellanea Geographica., s. 0-0.

Tomasz Panecki, (2014). Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Polski Przegląd Kartograficzny., s. 0-0.

Kartografia
Systemy odniesień przestrzennych
Podstawy kartografii