PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Peszat Klaudia

Tytuł/Stopieńmgr
ImięKlaudia
NazwiskoPeszat
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emailk.peszat@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Obecne stanowisko:
asystent (od 10/2016), Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski


Wykształcenie:

2012-2016 studia doktoranckie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

2007-2012 Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze:

• 2012 magister gospodarki przestrzennej, specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego, praca dyplomowa pt.: Festiwale nauki w Polsce – forma popularyzacji nauki o cechach sieci

• 2011 licencjat ochrony środowiska, praca dyplomowa pt.: Działalność edukacyjna parków narodowych w Polsce na tle rosnącej presji turystycznej

• 2010 licencjat gospodarki przestrzennej, praca dyplomowa pt.: E-administracja na Mazowszu – stan i uwarunkowania rozwoju na poziomie lokalnym


Książki

Dominik Batorski, Adam Płoszaj, Klaudia Peszat, (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne a samorząd lokalny i rozwój lokalny w województwie mazowieckim. Warszawa: MGG Conferences.

Rozdziały w książkach

Klaudia Peszat, Wojciech Dziemianowicz, (2013). Inteligentne specjalizacje województw – między nadzieją a kolejnym rozczarowaniem. [w:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0. Poznań: Bogucki.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat, Kamil Przyborowski, (2015). Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 1(59), s. 86-103.

Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat, (2014). Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 37-43.

(2016) Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych; Okres: 2015-2017; [uczestnik]; 2014/13/B/HS5/03612,
(2015) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 190200-501-66-4618,
(2014) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; ,2013/09/B/HS5/00164
Kształtowanie ładu przestrzennego
Współczesne procesy urbanizacji
Marketing terytorialny
Teoria lokalizacji działalności gospodarczej