PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Podhorodecka Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr
ImięKatarzyna
NazwiskoPodhorodecka
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520642
Pokój202
Emailkpodhorodecka@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 09:30-12:30
(2017L) piątek 08:30-09:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Katarzyna Podhorodecka, (2015). Uwarunkowania rozmieszczenia turystycznej bazy noclegowej na wybranych wyspach Oceanu Indyjskiego. Studium porównawcze. [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. s. 387-402. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Podhorodecka, (2015). Nowe usługi rozrywki i rekreacji. Studium przypadku „Tropical Islands” pod Berlinem. [w:] Miasto jako miejsce, cel i przedmiot ludzkiej pracy. s. 73-81. Warszawa: Wydawnictwo Nowak-Jarocin.

Katarzyna Podhorodecka, (2012). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszaru metropolitalnego Miami. [w:] Miasta w czasach globalizacji. s. 0-0. Warszawa: UW.

Katarzyna Podhorodecka, (2011). Światowy kryzys gospodarczy a spowolnienie na rynku usług turystycznych. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funkcjonowania. s. 102-114. Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra.

Katarzyna Podhorodecka, (2011). Walory przyrodnicze i antropogeniczne wysp strefy międzyzwrotnikowej a wielkość oraz intensywność ruchu turystycznego. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 423-433. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Podhorodecka, (2010). Wielokulturowość mieszkańców wyspy Mauritius jako czynnik sprzyjający rozwojowi turystyki. [w:] Wielokulturowość w turystyce. s. 0-0. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Katarzyna Podhorodecka, (2010). Dzielnice nędzy jako problem urbanizacyjny obszaru metropolitalnego Kairu. [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. s. 0-0. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Katarzyna Podhorodecka, (2008). Turystyka rejsów okrężnych na obszarach cennych przyrodniczo. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka. s. 0-0. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Katarzyna Podhorodecka, (2007). Usługi turystyczne w gospodarce regionu. [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu. s. 132-139. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Katarzyna Podhorodecka, (2007). Rola turystyki w gospodarce wysp tropikalnych na wybranych przykładach. [w:] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. s. 205-211. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Katarzyna Podhorodecka, (2006). Niedoskonałości instytucji państwa na małych wyspach Pacyfiku – model MIRAB. [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. Krzysztof Trzciński. s. 309-320. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Katarzyna Podhorodecka, (2005). Neokolonializm turystyczny Północ wobec Południa. Wybrane przykłady. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Katarzyna Podhorodecka, (2005). Neokolonializm turystyczny Północy wobec Południa – wybrane przykłady. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Podhorodecka, (2015). Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki. Tom: 29, Zeszyt: 847, s. 271-286.

Katarzyna Podhorodecka, (2015). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na turystykę na Wyspach Kanaryjskich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 58, s. 79-89.

Katarzyna Podhorodecka, (2014). Impact of tourist and one-day visitor arrivals on economic growth. Case study of the Cayman Islands. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 3, s. 16-25.

Katarzyna Podhorodecka, (2010). Variety of Economic Share of Tourism on Tropical Islands. Miscellanea Geographica. Tom: 14, Zeszyt: 1, s. 303-314.

Katarzyna Podhorodecka, (2009). Conditions of differentiation of share of tourism in the economy on tropical islands. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 6, s. 29-45.

Katarzyna Podhorodecka, (2009). Economic impact of tourism on tropical islands. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 6, s. 7-27.

Katarzyna Podhorodecka, (2008). The use of isolation indicator for explaining tourism arrivals on tropical islands. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 259-265.

Katarzyna Podhorodecka, (2007). Urbanization issues of Bangkok. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH. Tom: 15, s. 111-119.

Katarzyna Podhorodecka, (2006). Review of the book. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 3, s. 175-177.

Katarzyna Podhorodecka, (2006). The Economic Significance of Tourism in the Lesser Antilles. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 169-175.

Katarzyna Podhorodecka, (2006). Ekonomiczne znaczenie turystyki na Mauritiusie. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 33, s. 206-211.

Katarzyna Podhorodecka, (2005). Natural environmental conditions of tourism accomodation diversity in Thailand. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 2, s. 155-169.

Ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania turystycznego
Rozwój regionalny i polityka regionalna
Zastosowanie metod statystycznych w geografii świata
Ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Strategie rozwoju lokalnego
Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
geografia turyzmu, geografia ekonomiczna