PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Pokojski Wojciech

Tytuł/Stopieńdr
ImięWojciech
NazwiskoPokojski
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520652
Pokój109B
Emailwpokojski@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 08:30-09:30
Pełnione funkcje
Wykształcenie
1992 - mgr geografii
2002 - Doktor Nauk o Ziemi
1998 - studia podyplomowe - Ekonomiczne podstawy polityki ochrony środowiska. WNE UW (współpraca z z The Harvard Institute for International Development (HIID).
2013 - studia podyplomowe - Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli. WSH TWP

Staże i wykłady za granicą
1992-1993 Wageningen University, Holandia - staż naukowy (TEMPUS EWA-Ring)

1995 The Geops Consulting Company, Arnhem - staż naukowy (TEMPUS – SWARP)

2015 Instituto Politécnico De Santarém, Portugalia - wykłady ( Erasmus STA)
http://si.esgt.ipsantarem.pt/esgt_si/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=6037

2016 Faculty of Sciense, Charles University, Praga, Czechy - wykłady (Erasmus STA)


2016 Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Ryga, Łotwa - wykłady (Erasmus STA)
http://www.geo.lu.lv/zinas/t/41883/


Wykaz prowadzonych prac na Uniwersytecie Warszawskim:
https://apd.uw.edu.pl/catalogue/search/simple/?query=wojciech%20pokojski&type=all&limit=40#row20


Książki

Rozdziały w książkach

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Ocena umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania informacji przestrzennej w Internecie. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2011). Budowa interaktywnej mapy cyfrowej za pomocą wybranych aplikacji i serwisów internetowych. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2010). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Ksiegarnia Akademicka.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2009). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2009). Virtual globes and electronic map services - evaluation of their applications by students of geography and non-geography faculties. [w:] Global changes: their regional and global aspects. s. 0-0. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Web mapping Google applications in environmental education. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 51-56.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Edukacja środowiskowa z wykorzystaniem aplikacji mapowych Google. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2013). Geoportal jako źródło informacji o środowisku. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(45), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2012). Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach webGIS. Turystyka i Rekreacja. Tom: 2012, Zeszyt: 9, s. 1-0.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Street View w serwisach Google – możliwości wykorzystania w nauczaniu geografii. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 0-0.

Wojciech Pokojski, Patryk Korzeniecki, Paulina Pokojska, (2012). Możliwości uzyskania informacji przestrzennej o regionie łomżyńskim w Internecie. Studia Łomżyńskie. Tom: 23, s. 107-117.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2008). Wirtualny Globus Google Earth. Charakterystyka i możliwości zastosowania w procesie nauczania. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 58-64.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2006). Geographical dimension of Internet domains. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 337-341.

Piotr Werner, Wojciech Pokojski, (2002). Zastosowanie technik komputerowych w badaniach geograficznych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 125-128.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2000). Internet jako źródło informacji o Parkach Narodowych w Polsce. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1(266), s. 54-58.

(2013) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [współpracujący]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224,
(2011) PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce - kurs e-learningowy Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej ; Okres: 2009-2013; [współpracujący]; UDA-POKL.04.02.00-00-049/08-00,-
(2011) Security, Government & Infrastructure (SG&I) and Student License Grant programs; Okres: 2009-2011; [koordynator]; -,-
Analiza danych ilościowych
GIS w planowaniu przestrzennym
Podstawy geoinformatyki I
Podstawy geoinformatyki II
Proseminarium licencjackie (G)
Zastosowania technologii geoinformacyjnych (GIS&Web GIS)
Systemy Informacji Geograficznej
Systemy Informacji Przestrzennej
Źródła i metody pozyskiwania danych przestrzennych
GIS, geografia, informatyka