PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Popławska Joanna

Tytuł/Stopieńdr
ImięJoanna
NazwiskoPopławska
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225521503
Pokój219
Emailjoanna.poplawska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
2005-2008 Studia licencjackie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

2008-2010 Studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

2010-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

(2013) Wpływ nagłych zmian warunków radiacyjnych na produkcję melatoniny u osób przemieszczających się z zachowaniem strefy czasowej; Okres: 2009-2013; [uczestnik]; ,
Globalne zmiany Ziemi
Metody badań i opracowań klimatologicznych II
Oceny oddziaływania zmian klimatu
Seminarium licencjackie (F)
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej
Topoklimatologia
Waloryzacje klimatu
niebezpieczne zjawiska pogodowe,
fotografia,
podróże,
piłka nożna.