PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Raczko Edwin

Tytuł/Stopieńdr
ImięEdwin
NazwiskoRaczko
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520654
Pokój106
Emailedwin.raczko@student.uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 12:00-13:00
Pełnione funkcje
Wykształcenie:
X 2012 – VI 2014 Studia magisterskie na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski specjalizacja geoinformatyka i teledetekcja, praca magisterska pt. „Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) na podstawie lotniczych obrazów hiperspektralnych APEX i sztucznych sieci neuronowych”
X 2009 – VI 2012 Studia licencjackie na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski, praca licencjacka pt. „Analiza cech spektralnych wybranych gatunków drzewiastych Puszczy Białowieskiej”

Książki

Rozdziały w książkach

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych KPN. [w:] Kalejdoskop GIS. Tom 3. s. 76-77. Warszawa: Esri Polska.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik, (2014). Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 239-248. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Marek Dobrowolski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 263-271. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Artykuły w czasopismach

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marek Dobrowolski, (2015). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX. Sylwan. Tom: 159, Zeszyt: 7, s. 593-599.

Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Lucie Kupková, Premysl Stych, Koen Meuleman, (2014). Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 23-29.

(2013) Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego; Okres: 2013-2017; [koordynator]; ,
Elementy programowania
Programowanie
Teledetekcja środowiska
Geostatystyka
Teledetekcja środowiska
Informatyka (programowanie), teledetekcja, piłka nożna