PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Rucińska Dorota

Tytuł/Stopieńdr
ImięDorota
NazwiskoRucińska
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520642
Pokój202
Emaildmrucins@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 14:00-15:00
(2017L) środa 10:00-12:00
(2017L) środa 12:00-14:00
Pełnione funkcje
English
http://drucinska.wix.com/dorotarucinska

NOTATKA BIOGRAFICZNA
od 2016 - Z-ca dyr. ISRiG, WGiSR UW
od 2013 - adiunkt na WGiSR UW w Zakładzie Geografii Regionalnej Świata, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
od 2010 - adiunkt na WGiSR UW w Zakładzie Geografii Regionalnej,
2009-2010 - asystent na WGiSR UW w Zakładzie Geografii Regionalnej,
2009 - doktor nauk o Ziemi; Ekstremalne zjawiska przyrodnicze w edukacji geograficznej w szkołach gimnazjalnych i licealnych (Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych),
2001 - magister geografii; Wpływ ENSO na gospodarkę zachodnich wybrzeży Ameryk (Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

2014/2015 - z-ca dyr. Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych,
od 2013 - koordynator współpracy WGiSR UW z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (woj. mazowieckie),
2011 - 2013 Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej WGiSR UW,
od 2009 - Członek Zarządu PTG Warszawa
od 2003 - Członek Polskiego Tow. Geograficznego Oddz. Warszawski
od 2003 - Członek Polskiego Tow. Geofizycznego,

Książki

Rozdziały w książkach

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce. [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski - wyzwania i zagrożenia. s. 76-90. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Dorota Rucińska, (2015). Social Aspects in Flood Risk Assessment. [w:] Stochastic Flood Forecasting System. The Middle River Vistula Case Study.. s. 189-198. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland.

Dorota Rucińska, (2012). Racjonalność zagospodarowania obszaru potencjalnie narażonego na powódź na przykładzie Wrocławia. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 91-117. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Dorota Rucińska, (2009). Fotografia przyrodnicza jako narzędzie edukacji - od estetyki po dynamikę. [w:] Edukacja na terenach chronionych : edukacja jako narzędzie ochrony przyrody : materiały pokonferencyjne. s. 113-134.

Dorota Rucińska, (2009). La Niña Swing - Spatial Diversification of Impact on Corn Yields. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 242-246. Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

Dorota Rucińska, (2007). Problemy klęsk żywiołowych w podręcznikach szkolnych. [w:] Cywilizacja i żywioły. s. 0-0. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dorota Rucińska, (2007). Percepcja zagrożeń przyrodniczych przez uczniów szkół warszawskich. [w:] Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej. Nauki Geograficzne w badaniach regionalnych. s. 119-125. IG AS.

Dorota Rucińska, (2006). Zjawiska o charakterze ekstremalnym i katastrofalnym w edukacji szkolnej. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego - Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. s. 155-156. Poznań: UAM.

Artykuły w czasopismach

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zintegrowany miernik wrażliwości społecznej na zagrożenia naturalne w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 0-0.

Piotr Werner, Artur Magnuszewski, Dorota Rucińska, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na zagrożenia powodziowe w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 67-74.

Dorota Rucińska, (2015). Kwantyfikacja podatności na zagrożenia naturalne - przegląd metod. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 43-53.

Dorota Rucińska, Maciej Lechowicz, (2014). Natural hazard and disaster tourism. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 17-25.

Dorota Rucińska, (2014). Interdyscyplinarność i uniwersalność koncepcji redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 55, s. 119-131.

Dorota Rucińska, (2014). Podatność społeczna na zagrożenia naturalne jako element ryzyka. Przegląd koncepcji naukowych.. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 55, s. 133-144.

Dorota Rucińska, (2014). Spatial Distribution of Flood Risk and Quality of Spatial Management: Case Study in Odra Valley, Poland. RISK ANALYSIS. Tom: Volume 35, Zeszyt: Issue 2, s. 241-251.

Dorota Rucińska, (2013). Michael H. Glantz, 2005, The Aral Sea: Water, climate, and environmental change in Central Asia, wydanej w 2005 r. The World Meteorological Organization. Weather – Climate. Water. WMO-No.982. Przegląd Geofizyczny. Tom: LVIII, Zeszyt: 1-2, s. 0-0.

Dorota Rucińska, (2011). Social education on extreme natural events in view of extreme floods and landslides in Poland. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 48, s. 173-185.

Dorota Rucińska, (2007). Problematyka zagrożeń naturalnych w nauczaniu geografii. Od idei do praktyki. GEOGRAFIA W SZKOLE., s. 0-0.

Dorota Rucińska, (2006). Problematyka zagrożeń naturalnych w nauczaniu geografii - od idei do praktyki. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 33, s. 354-357.

Andrzej Walewski, Dorota Rucińska, (2005). Kształcenie w Zakładzie Geografii Regionalnej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 34, s. 57-69.

Dorota Rucińska, (2004). Związki między ENSO a gospodarką na zachodnich wybrzeżach Ameryk. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 80, s. 149-166.

Dorota Rucińska, (2002). Geografia inaczej?. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 53, Zeszyt: 1, s. 0-0.

Dorota Rucińska, (2002). Zadurzeni w jazzie. UNIWERSYTET KULTURALNY. Tom: 11, s. 0-0.

Dorota Rucińska, (2002). Wielkie kino bez kina: Słodkie życie „Felliniady”. UNIWERSYTET KULTURALNY. Tom: 2, s. 0-0.

(2014) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224,
(2014) Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy.; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; 2011/01/B/ST10/06866,
(2013) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224,
Geografia regionalna obszarów umiarkowanych
Podstawy ochrony własności intelektualnej
Przyroda, kultura, turystyka w Ameryce Północnej
Rozwój regionalny i polityka regionalna
Amerykańskie regiony: Parki Narodowe i miasta
Ekstermalne zjawiska przyrodnicze we współczesnym świecie
Metody i techniki badań terenowych
Nature, Culture, and Tourism in North America
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Geografia, fotografia, blues&jazz