PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Smolska Ewa

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięEwa
NazwiskoSmolska
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520788
Pokój222
Emaile.smolska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 14:00-16:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

(2013) Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV; Okres: 2011-2014; [uczestnik]; DEC-2011/01/B/HS3/04167,
(2012) Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; 2011/01/B/HS3/04167,nie ma
Geologia I
Georóżnorodność i geozagrożenia
Gruntoznawstwo z elementami sedymentologii
Seminarium doktoranckie (MISDOMP)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Funkcjonowanie krajobrazu I (aspekt abiotyczny)
Geomorfologia
Ochrona litosfery
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV