PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Szumacher Iwona

Tytuł/Stopieńdr
ImięIwona
NazwiskoSzumacher
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520755
Pokój304
Emailszumi@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2014). Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, (2009). Abiotic resources. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 21-40. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, Maciej Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, (2009). Possibilities of economic use of environment. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 75-79. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2007). Geoekologiczne badania terenów zieleni miejskiej na przykladzie parku Łazienki Królewskie w Warszawie. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Iwona Szumacher, Mikołaj Madurowicz, (2007). Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa-Tatry. Rapotr z badania.. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Artykuły w czasopismach

Iwona Szumacher, Piotr Pabjanek, (2014). The use of land cover data in ecosystem services assessment. Ekonomia i Środowisko. Tom: 51, Zeszyt: 4, s. 172-177.

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA. Tom: 16, s. 73-100.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of the catena concept in studies of landscape system dynamics. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 42-49.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of landscape metrics in the evaluation of geodiversity Ewa Malinowska. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 28-33.

Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 13-20.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Survey of recreational use of The Las Kabacki forest nature reserve in Warsaw (Poland). Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 3, s. 12-18.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of landscape metrics in evaluation of geodiversity. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 28-33.

Wojciech Lewandowski, Iwona Szumacher, (2013). Polskie Andy. Puna de Atacama. UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI. Tom: 3, Zeszyt: 63, s. 26-27.

Katarzyna Ostaszewska, Iwona Szumacher, (2013). Soil as the landscape balance indicator. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 2, s. 38-41.

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2012). Potencjał rekreacyjny wybranych typów zieleni miejskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 34, s. 229-236.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2012). Problemy funkcjonowania rezerwatów w mieście. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 34, s. 175-180.

Wojciech Lewandowski, Iwona Szumacher, (2011). Polskie Andy – przeznaczenie. UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI., s. 32-33.

E. Malinowska, I. Szumacher, (2011). Spatial and temporal environmental changes of urban forested park - The Royal Lazienki Park in Warsaw example. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

P. Sikorski, K. Jackowiak, I. Szumacher, (2008). InterdIsciplinary environmental studies in urban park as a basis for their sustainable management.. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 11-20.

I. Szumacher, (2001). Wybrane aspekty funkcjonowania terenów zielonych miasta na przykładzie Łazienek w Warszawie. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 08, s. 0-0.

(2012) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2009-2012; [uczestnik]; N305 322135,
(2011) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2011; [współpracujący]; N305 322135,3221/B/P01/2008/35
(2010) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N305 322135,GR2765
Gleba w krajobrazie
Gospodarowanie środowiskiem na terenach zurbanizowanych
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Proseminarium licencjackie (F)
Wartościowanie krajobrazu
Geochemia krajobrazu
Geoekosystem obszarów naturalnych i przekształconych
Gleboznawstwo i geografia gleb
Gleby i grunty obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Landscape of the Earth
Natural environment of Poland (ERASMUS)