PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Tomasik Katarzyna

Tytuł/Stopieńmgr
ImięKatarzyna
NazwiskoTomasik
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emailkatarzyna.tomasik@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Katarzyna Tomasik, (2015). Wstęp. [w:] Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. s. 7-10. Warszawa: WUW.

Katarzyna Tomasik, (2015). Wizualność przestrzeni miejskiej po zmroku. W stronę nowych funkcji oświetlenia sztucznego. [w:] Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej. s. 113-124. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Tomasik, (2014). Skażenie środowiska światłem sztucznym. Ogólnopolskie konferencje na temat zanieczyszczenia światłem. KOSMOS. Tom: 63, Zeszyt: 2, s. 283-286.

Małgorzata Roge-Wiśniewska, Katarzyna Tomasik, (2014). Wstęp. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 53, s. 7-10.

Katarzyna Tomasik, (2014). I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego pt. "Przejdź na ciemną stronę nocy". Prace i Studia Geograficzne. Tom: 53, s. 11-14.

Katarzyna Tomasik, (2014). Wpływ władz parku narodowego na kształtowanie polityki przestrzennej samorządu terytorialnego - na przykładzie gminy Izabelin. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 289-305.

Katarzyna Tomasik, (2013). Zanieczyszczenie światłem. DZIKIE ŻYCIE. Tom: 11, s. 17-19.

- środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem sztucznym;
- wpływ oświetlenia zewnętrznego na kształtowanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej;
- urbanizacja nocy (time sprawl);
- przestrzenne uwarunkowania przestępczości;
- zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie przestrzeni (koncepcja CPTED, SCP);
- urbicide