PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Werka Marta

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMarta
NazwiskoWerka
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emailmartawerka@gmail.com
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Marta Magdalena Werka, (2014). Sacrum i profanum w badaniach ankietowych. Dokonania Młodych Naukowców., s. 0-0.

Marta Magdalena Werka, (2014). Najważniejsze miejsca kultu religijnego w islamie. Dokonania Młodych Naukowców., s. 0-0.