PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Wilk Ewa

Tytuł/Stopieńmgr
ImięEwa
NazwiskoWilk
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520654
Pokój106
Emailewa.wilk@student.uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
W 1999 r. ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Katowicach na Wydziale Ekonomii o specjalności międzynarodowe stosunki społeczne i problemy globalne.
W 2004 r. uzyskałam dyplom ACCA, brytyjskiego Association of Chartered Certified Accountants.
W 2006 r. zostałam członkiem Fellowship ACCA.
W 2008 r. uzyskałam certyfikat PRINCE2 zarządzania projektami zgodnie z międzynarodową metodologią.

Książki

Rozdziały w książkach

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Gabriela Olędzka, Piotr Pabjanek, (2015). Składowanie i transport wyrobów zawierających azbest w świetle obowiązującego prawa. [w:] Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia. s. 127-139. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Piotr Pabjanek, Maria Szepietowska, Gabriela Olędzka, (2015). Analiza możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych do inwentaryzacji eternitu. [w:] Zdrowie Praca Środowisko - współczesne dylematy = Health, Work and Environment - contemporary dilemmas. s. 193-204. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Gabriela Olędzka, Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, (2015). Skutki zdrowotne uwalniania azbestu do środowiska - stan wiedzy. [w:] Praca Środowisko Edukacja - wzajemne korelacje = Work, Environment and Education - mutual correlations. s. 133-144. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Marcin Sobczak, Bogdan Zagajewski, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Anna Jarocińska, Piotr Pabjanek, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marlena Kycko, (2014). Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. [w:] Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. s. 65-74. Susz-Toruń.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, (2013). Aerial imagery and geographic information systems used in the asbestos removal process in Poland. [w:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. s. 823-828. Matera: EARSeL i CNR.

Artykuły w czasopismach

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Piotr Pabjanek, (2015). Determinants influencing the amount of asbestos-cement roofing in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 82-86.

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Bogdan Zagajewski, (2014). Asbestos manufacturing plants in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 53-58.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Bogdan Zagajewski, (2014). The Electronic Spatial Information System – tools for the monitoring of asbestos in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 59-64.

(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,388
Gospodarka przyjazna środowisku - gospodarka niskoemisyjna
Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Ochrona zabytków w Polsce
Teledetekcja
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na pograniczu ekonomii, geografii i prawa. W latach 2008-2009 byłam redaktorem poradników dla gmin o możliwościach finansowania usuwania azbestu w Polsce. Obecnie zajmuję się tematyką związaną z rozpoznawaniem azbestu na zdjęciach satelitarnych w celu inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowania kosztów ich usuwania.