PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Wojtaszczyk Małgorzata

Tytuł/Stopieńdr
ImięMałgorzata
NazwiskoWojtaszczyk
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emailm.pokrzywnicka@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 10:00-13:00
(2017L) piątek 10:00-11:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Małgorzata Pokrzywnicka, (2014). Dylematy metodologiczne geografa związane z badaniem mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich postaw politycznych. [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 2. s. 155-165. Kraków.

Artur Malantowicz, Małgorzata Wojtaszczyk, (2014). Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji ISM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” nt. „Pokój w stosunkach międzynarodowych”, Pieniężno, 25-27 czerwca 2012 roku. [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych. s. 227-231. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Małgorzata Wojtaszczyk, (2014). Rola granicy w budowaniu pokojowych relacji międzypaństwowych na przykładzie Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki. [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych. s. 193-202. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Małgorzata Pokrzywnicka, (2013). Zróżnicowanie zachowań wyborczych mniejszości meksykańskiej we współczesnych Stanach Zjednoczonych Ameryki. [w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografi. s. 215-226. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Pokrzywnicka, (2012). Granice reliktowe we współczesnej Polsce na przykładzie granic Królestwa Polskiego. Analiza w oparciu o wybory do Sejmu RP w 2005 i 2007 r.. [w:] Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. Wybrane problemy. s. 69-98. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Artykuły w czasopismach

Marcin Wojciech Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk, (2015). Population Pressures and the North–South Divide between the first century and 2100. THIRD WORLD QUARTERLY. Tom: 36, Zeszyt: 4, s. 802-816.

Małgorzata Wojtaszczyk, (2014). Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach z zakresu geografii wyborczej - nieistotny czynnik czy ważna determinanta przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych w Polsce?. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 189-210.

M Pokrzywnicka, Anna Jarocińska, Maria Szapietowska, Jan Niedzielko, Bartłomiej Boral, Martak Milczarek, Grzegorz Łach, Michał Kazimierczak, (2012). Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Teledetekcja Środowiska. Tom: 47, s. 43-58.

Małgorzata Pokrzywnicka, (2012). Największe konflikty zbrojne we współczesnym świecie. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 1, s. 18-20.

Małgorzata Pokrzywnicka, (2012). Granica amerykańsko-meksykańska. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 3, s. 13-15.

Jan Niedzielko, Maria Szepietowska, Bartłomiej Boral, Marta Milczarek, Małgorzata Pokrzywnicka, Grzegorz Łach, Michał Kaźmierczak, Anna Jarocińska, (2012). Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Teledetekcja Środowiska. Tom: 47, s. 43-58.

(2015) Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym; Okres: 2015-2018; [uczestnik]; UMO-2014/15/B/HS5/00729,190300-501-66-4976
Geografia współczesnego świata
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Human Geography of Poland (ERASMUS)
Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej
Mniejszości narodowe, etniczne i regionalne w Polsce
Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
Seminarium licencjackie I
Społeczne i demograficzne aspekty globalizacji
Geografia polityczna
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Human geography of Poland (ERASMUS)
Konflikty międzynarodowe
Polityka i przestrzeń
Proseminarium licencjackie
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej