PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Woronko Dariusz

Tytuł/Stopieńdr
ImięDariusz
NazwiskoWoronko
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520635
Pokój125
Emaildworonko@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Anna Dłużewska, B. Grabowska, Witold Lenart, J. Lenart-Kowalska, K. Kaim, W. Marciniak, M. Marcinkowski, Barbara Nowicka, W. Nowicki W, M. Oksiuta, B. Skaziński, A. Piekarska, E. Szreder-Śląska, D. Tarkowski, A Weigle, Dariusz Woronko, (2010). WARTO. Kompendium przyrodnicze i kulturowe kompleksu turystyczno-edukacyjnego Odra-Warta-Noteć-Drawa (KOTURED). Warszawa: Narodowa Funda Ochrony Środowiska.

Rozdziały w książkach

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, (2005). Wpływ zmian klimatu na rozwój Wielkiego Torfowiska Batowskiego w Górach Stołowych. [w:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. s. 0-0. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, (2005). Mokradła. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 146-151. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dariusz Woronko, Elwira Żmudzka, (2004). The Influence of climate on hydrology and development of the Wielkie Batorowskie Peatland in Stołowe Mountains. [w:] Landschaftsolologie und Umweltforschung. s. 0-0. Berchtesgaden: The National Comitte of Germany for the International Hydrological Programe of UNESCO.

Dariusz Woronko, (2003). The water circulation in a peatland on the example of Wielkie Torfowisko Batorowskie in Stołow Mouintains. [w:] Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology: Monitoring and rewearch. s. 0-0. Paris: UNESCO.

Dariusz Woronko, (2002). The water circulation in a peatland on the example of Wielkie Torfowisko Batorowskie in Stolowe Mountains. [w:] Interdisciplinary apporoaches in small catchment hydrology: Monitoring and Research.. s. 0-0. Bratislava: Slovak Committee for Hydrology - NC IHP UNESCO, and Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences.

Dariusz Woronko, Artur Magnuszewski, (1998). Obieg wody i materii stałej w jeziorach Szelment Wielki i Szelment Mały. [w:] Hydrologia u progu XXI wieku. s. 0-0. Warszawa: Retro-Art.

Artykuły w czasopismach

Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Maciej Dłużewski, (2014). The sources of moisture in the sand dunes – the example of the Western Sahara dune field. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 3, s. 199-204.

Jarosław Suchożebrski, Dariusz Woronko, Małgorzata Gutry-Korycka, (2013). Wykorzystanie analizy częstotliwości regionalnej do oceny maksymalnego przepływu prawdopodobnego zlewni niekontrolowanych. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: 36, s. 15-33.

Aneta Afelt, Tomasz Ekiert, Dariusz Woronko, (2012). Związek wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach wezbrań powodziowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin seria geograficzno-turystyczna. Tom: 9, Zeszyt: 9, s. 43-68.

Maciej Dłużewski, Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Katarzyna Biejat, (2012). Źródło wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 47-58.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Jarosław Suchożebrski, (2009). Uwarunkowanie regionalne maksymalnych prawdopodobnych przepływów rzek. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 25-50.

Dariusz Woronko, (2008). Diagnoza zmienności cech fizycznych i geochemicznych Wielkiego Torfowiska Batorowskiego w Górach Stołowych. Przegląd Geofizyczny. Tom: 53, Zeszyt: 2, s. 181-194.

Dariusz Woronko, (2007). Wpływ zagospodarowania torfowiska górskiego na zmiany obiegu wody. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 38, s. 147-148.

Dariusz Woronko, (2003). Geneza i rozwój Wielkiego Torfowiska Batorowskiego w Górach Stołowych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 205-217.

Barbara Nowicka, Dariusz Woronko, (2000). Struktura odpływu w zlewni różnicowej Nidy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 43-67.

Dariusz Woronko, (1998). Warunki występowania i funkcjonowania obszarów podmokłych w Parku Narodowym Gór Stołowych. SZCZELINIEC. Tom: 2, s. 23-29.

Dariusz Woronko, (1998). Changes of water relationship of the wetlands in the Stołowe Mountains National Park. AUC Geographica. Tom: 32, s. 141-148.

GIS w geografii fizycznej
Hydrometria
Modelowanie systemów hydrologicznych
Proseminarium licencjackie (F)
Rzeki i jeziora europejskie - zagrożenia i ochrona
Globalne zmiany Ziemi
Praktyki z zakresu hydrologii