PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Zagajewski Bogdan

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięBogdan
NazwiskoZagajewski
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520654
Pokój106
Emailbogdan@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 13:15-14:15
Pełnione funkcje
Zapraszam na stronę: http://geoinformatics.uw.edu.pl/bogdan-zagajewski/

Książki

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Dawid Olesiuk, (2010). Metody i techniki badań geoinformatycznych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogdan Zagajewski, (2010). Ocena przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich. Warszawa: Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Dawid Olesiuk, (2008). Metody i techniki badań geoinformatycznych. Warszawa: WGiSR UW.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, (2005). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. Proceedings of the 4th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy, 26-29 April 2005, Warsaw, Poland. Warszawa: EARSeL and Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, (2005). Imaging Spectroscopy. New quality in enviromental studies. Warszawa: EARSeL & Warsaw University Faculty of Geography and Regional Studies.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Wojciech Próchnicki, (2005). 4th Workshop on Imaging Spetroscopy. Imaging Spectroscopy. New quality in enviromental studies. Abstract Book. Warszawa: EARSeL & Warsaw University.

Rozdziały w książkach

Karolina Maria Orłowska, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2015). Refining of geomorphological maps of young glacial areas based on geoinformatics and remote sensing. [w:] Proceedings of the 5th international workshop of the EARSeL Special Interest Group “Geological Applications”, Warsaw, Poland 19-20 June, 2014. s. 75-81.

Łukasz Sławik, Bogdan Zagajewski, Artur Magnuszewski, Jarosław Chormański, Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, (2014). Mieszanie się wód w Zalewie Zegrzyńskim na obrazach hiperspektralnych. [w:] Kalejdoskop GIS. Tom 3. s. 100-101. Warszawa: Esri Polska.

Marcin Sobczak, Bogdan Zagajewski, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Anna Jarocińska, Piotr Pabjanek, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marlena Kycko, (2014). Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. [w:] Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. s. 65-74. Susz-Toruń.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych KPN. [w:] Kalejdoskop GIS. Tom 3. s. 76-77. Warszawa: Esri Polska.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik, (2014). Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 239-248. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Marek Dobrowolski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 263-271. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marlena Kycko, Piotr Pabjanek, (2014). Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 47-62. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Piotr Jakubiec, Monika Kacprzyk, (2014). Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 233-237. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, (2013). Wizualizacja danych hiperspektralnych - Data Cube. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 106-107. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Zbigniew Bochenek, Dariusz Ziółkowski, Jarle W . Bjerke, Hans Tømmervik, Dagrun Vikhamar -Schuler, Bogdan Zagajewski, Andrzej Kłos, (2013). Wpływ zimowych zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza na stan naturalnych ekosystemów w strefie umiarkowanej i arktycznej. [w:] Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki. s. 7-15. Tuchola – Toruń: Tucholski Park Krajobrazowy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyd. FUH DANIEL.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan Romuald Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2012). Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego opracowana z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. [w:] Kalejdoskop GIS. T. 1. s. 40-41. Esri Polska.

Bogdan Zagajewski, (2012). Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce. [w:] Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. s. 0-0. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Jerzy Cierniewski, Jan Piekarczyk, Marcin Guliński, Sławomir Królewicz, Bogdan Zagajewski, (2011). Use of undisturbed and artificial soil samples for the BRF laboratory measurements of cultivated soils complementing the measurements acquired in the field. [w:] Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing. s. 1-4. Lisboa: IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.

Magdalena Zwijacz-Kozica, Tomasz Zwijacz-Kozica, Bogdan Zagajewski, (2011). Ocena wpływu turystyki i narciarstwa na stan kosorzewiny w rejonie Hali Gąsienicowej na podstawie zdjęć hiperspektralnych. [w:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. s. 81-86. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dawid Olesiuk, Martin Bachmann, Martin Habermeyer, Wieki Heldens, Bogdan Zagajewski, (2010). SNNS application for crop classification using HyMap data. [w:] Proceedings of the Whispers - 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing. s. 1-4. Reykjavik: IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.

Bogdan Zagajewski, (2010). Classification of high-mountain plant communities using artificial neural nets and hyperspectral data. [w:] Proceedings of the Whispers - 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing. s. 1-4. Reykjavik: IEEE Geoscience and Remote Sensing Society.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2009). Analysis of plant condition of the Bystrzanka catchment. [w:] Remote Sensing for a Changing Europe. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. s. 0-0. Istanbul: IOS Press.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analysis of vegetation condition in extensively used agricultural areas. [w:] Imaging Spectroscopy: Innovative Tool for Scientific and Commercial Environmental Applications. s. 0-0. Tel-Aviv: EARSeL, TAU.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2009). Remote sensing methods of vegetation monitoring. [w:] 7th Czech-Slovak-Polish Geographic Seminar: Sustainable landscape: risk of territorial polarisations. Abstract Book. s. 0-0. Prague: Charles University.

Dawid Olesiuk, Bogdan Zagajewski, (2009). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji form pokrycia terenu. [w:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. s. 287-297. Szymbark: Mała Poligrafia WSD Redemptorystów w Tuchowie.

Bogdan Zagajewski, (2009). Metodyka terenowych pomiarów radiometrycznych. [w:] Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. s. 98-114. Warszawa: UW WGiSR.

Bogdan Zagajewski, (2009). Artificial neural nets in classification of high mountain ecosystems basing on remote sensing data. [w:] 7th Czech-Slovak-Polish Geographic Seminar: Sustainable landscape: risk of territorial polarisations. Abstract Book. s. 70-0. Prague: Charles University.

Bogdan Zagajewski, Dawid Olesiuk, (2009). Classification of hyperspectral data of seminatural ecosystems. [w:] Imaging Spectroscopy: Innovative Tool for Scientific and Commercial Environmental Applications. s. 1-5. Tel-Aviv: EARSeL, TAU.

Bogdan Zagajewski, Dawid Olesiuk, (2009). SAM and ANN classification of hyperspectral data of seminatural agriculture used areas. [w:] Remote Sensing for a Changing Europe. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. s. 505-510. Istanbul: IOS Press.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki. [w:] Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. s. 31-33. Szymbark: IGiPZ PAN, ZMŚP.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2008). Comparission of vegetation condition in natural and seminatural ecosystems using remote sensing tools. [w:] Abstract book of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe. s. 0-0. Istanbul (Turkey): ITU and EARSeL.

Bogdan Zagajewski, (2008). SAM and ANN classification of hyperspectral data of seminatural agriculture used areas. [w:] Abstract book of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe. s. 0-0. Istanbul (Turkey): ITU and EARSeL.

Dawid Olesiuk, Bogdan Zagajewski, (2008). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji form pokrycia terenu zlewni Bystrzanki. [w:] Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. s. 61-64. Szymbark: IGiPZ PAN, ZMŚP.

Bogdan Zagajewski, (2008). Practical course B3: Non-spectroscopic field instruments (LAI2000, AccuPAR, Pyrometer). Remarks and Comments. [w:] 2nd HYPER-I_NET Summer School. s. 0-0. Wageningen, the Netherlands: WUR & Hyper-i-net.

Bogdan Zagajewski, (2008). Badania hiperspektralne zlewni Bystrzanki. [w:] Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. s. 0-0. Szymbark: IGiPZ PAN, ZMŚP.

Bogdan Zagajewski, (2007). Co się dzieje ze światłem zanim trafi do satelity?. [w:] Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Obserwacje satelitarne. s. 0-0. Warszawa: Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, Anna Kozłowska, Małgorzata Krówczyńska, (2007). Kartowanie górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem zobrazowań hiperspektralnych DAIS7915. [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. s. 137-150. Zakopane: Wydawnictwa TPN.

Bogdan Zagajewski, (2007). Satelitarne obserwacje Ziemi w badaniach naukowych. [w:] Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Obserwacje satelitarne. s. 0-0. Warszawa: Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej.

Anna Kozłowska, Zofia Rączkowska, Bogdan Zagajewski, (2007). Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. s. 91-96. Zakopane: Wydawnictwa TPN.

Antonio Plaza, Andreas Mueller, Rudolph Richter, Torbjørn Skauli, Zbynek Malenovsky, Jose Bioucas, Stefan Hofer, Jocelyn Chanussot, Christian Jutten, Veronique Carrere, Ivar Baarstad, Peter Kaspersen, Jens Nieke, Klaus Itten, Timo Hyvarinen, Paolo Gamba, Fabio DellAcqua, Jon A. Benediktsson, Michael E. Schaepman, Jan G.P.W. Clevers, Bogdan Zagajewski, (2007). HYPER-I-NET: European research network on hyperspectral imaging. [w:] IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium: Sensing and understanding our Planet, 2007. IGARSS 2007.. s. 4790-4793. Barcelona: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc..

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, Anna Kozłowska, (2006). Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem naziemnych technik hiperspektralnych. [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. s. 125-136. Zakopane: Wydawnictwa TPN.

Marcin Sobczak, Alicja Folbrier, Małgorzata Krówczyńska, Piotr Pabjanek, Magdalena Wrzesień, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, (2005). Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. [w:] Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. s. 691-708. Warszawa: EARSeL & Warsaw University.

Magdalena Wrzesień, Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Tomasz Zwijacz-Kozica, (2005). Estimation of Leaf Area Index in dwarf mountaine pine (Pinus mugo Turra) using hyperspectral data. [w:] Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. s. 0-0. Warszawa: EARSeL & Warsaw University.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, (2004). Field remote sensing techniques for mountains vegetation investigation. [w:] Proceedings of the 3rd EARSeL Workshop on IMAGING sPECTROSCOPY, hERRSCHING, gERMANY 13-16 mAY 2003. s. 0-0. Oberpfaffenhofen: EARSel.

Stanisław Lewiński, Bogdan Zagajewski, (2002). Satellite map of Narew River National Park. [w:] Observing ouv environment form space. New solutions for new millenium.. s. 0-0. Rotterdam: A. A. Balkema Publishers.

Elżbieta Wołk-Musiał, Stanisław Lewiński, Bogdan Zagajewski, (2002). Geomorphological map (Tykocin sheet) Methodology. [w:] Observing our enviroment from space. New solution for new millenium. s. 0-0. Rotterdam: A. A. Balkema Publisher.

Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2001). DTM in geomorphological analysis of deglaciation forms in the north-eastern part of Poland.. [w:] A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. s. 0-0. Lisse: A.A. Balkema.

Bogdan Zagajewski, (2001). Assessment of a possibility of the lead detection in grasses using spectrometer SPZ-5. [w:] A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. s. 0-0. Lisse: A.A. Balkema.

Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2000). Lithological and geomorphological large-scale mapping using remotly sensed data, GIS and terrain analysis. [w:] Remote Sensing in the 21 st. Century. Economic and Environmental Applications.. s. 0-0. Rotterdam/Brookfield: A. A. Balkema.

Artykuły w czasopismach

Přemysl ŠTYCH, Jiří Šandera, Lucie Malíková, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2015). THE USE OF VEGETATION INDICES IN THE EVALUATION OF VEGETATION PHENOLOGY BASED ON MERIS DATA: THE CZECH REPUBLIC CASE STUDY. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Tom: 50, Zeszyt: 1, s. 101-110.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marek Dobrowolski, (2015). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX. Sylwan. Tom: 159, Zeszyt: 7, s. 593-599.

Monika Mierczyk, Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Roksana Knapik, (2015). Assessment of Imaging Spectroscopy for rock identification in the Karkonosze Mountains, Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 20, Zeszyt: 1, s. 0-0.

Maciej Jędrusik, Andrzej Lisowski, Dieudonné Mouketou-Tarazewicz, Marc-Louis Ropivia, Bogdan Zagajewski, (2015). Touristic development of the La Lopé National Park (Gabon) in light of the SWOT analysis. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 5-13.

Andrzej Kłos, Zbigniew Bochenek, Jarle W. Bjerke, Bogdan Zagajewski, Dariusz Ziółkowski, Zbigniew Ziembik, Małgorzata Rajfur, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Hans Tømmervik, Paweł Krems, Dominik Jerz, Maria Zielińska, (2015). The use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014. Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. Tom: 22, Zeszyt: 2, s. 201-218.

Martyna Golenia, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Agata Hościło, (2015). Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do aktualizacji map pokrycia terenu Corine. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 47, Zeszyt: 3-4, s. 257-266.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Lucie Kupkova, (2014). PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 13, s. 18-23.

Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Lucie Kupková, Premysl Stych, Koen Meuleman, (2014). Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 23-29.

Bogdan Zagajewski, Marlena Kycko, Anna Kozłowska, (2014). Wpływ rozdeptywania szlaków na roślinność wysokogórską.. TATRY. Tom: 47, s. 18-21.

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, (2014). Variability in spectral characteristics of trampled high-mountain grasslands. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 10-14.

Jan Jelének, Lucie Kupková, Bogdan Zagajewski, Stanislav Březina, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, (2014). Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 15-22.

Jerzy Cierniewski, Cezary Kaźmierowski, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk, M. Wróbel, Bogdan Zagajewski, (2014). Effects of Different Illumination and Observation Techniques of Cultivated Soils on Their Hyperspectral Bidirectional Measurements Under Field and Laboratory Conditions. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Tom: PP, Zeszyt: 99, s. 2525-2530.

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Bogdan Zagajewski, (2014). Asbestos manufacturing plants in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 53-58.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Bogdan Zagajewski, (2014). The Electronic Spatial Information System – tools for the monitoring of asbestos in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 59-64.

Hans Tømmervik, Stein-Rune Karlsen, Lennart Nilsen, Bernt Johansen, Rune Storvold, Anna Zmarz, Pieter S. Beck, Kjell-Sture Johansen, Kjell-Arild Høgda, Scott Goetz, Taejin Park, Bogdan Zagajewski, Ranga B. Myneni, Jarle W. Bjerke, (2014). Use of Unmanned Aircraft Systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of Arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 13, Zeszyt: S1, s. 47-52.

Jerzy Cierniewski, Cezary Kaźmierowski, Sławomir Królewicz, Jan Piekarczyk, Bogdan Zagajewski, (2014). Effects of different illumination and observation techniques of cultivated soils on their hyperspectral bidirectional measurements under field and laboratory conditions. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Tom: 7, Zeszyt: 6, s. 2525-2530.

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Katarzyna Podbielska, Anna Bińkowska, (2013). Wpływ geometrii źródło promieniowania-roślina-detektor na wartość teledetekcyjnych wskaźników roślinności.. Teledetekcja Środowiska. Tom: 49, s. 15-26.

Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Jan Romuald Olędzki, Elżbieta Wołk-Musiał, Bogdan Zagajewski, (2013). Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Teledetekcja Środowiska. Tom: 49, Zeszyt: 2013/1, s. 43-79.

Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochryta, (2013). Zastosowanie danych hiperspektralnych do kartowania roślinności Karkonoskiego Parku Narodowego. OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG. Tom: 137, s. 40-0.

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochryta, Aneta Modzelewska, (2013). Cechy spektralne dominujących gatunków muraw wysokogórskich.. OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG. Tom: 137, s. 40-0.

Adrian Ochryta, Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Marlena Kycko, (2013). Analiza kondycji drzewostanów świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG. Tom: 137, s. 49-0.

Bogdan Zagajewski, (2013). Zastosowanie teledetekcji do oceny stanu zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tom: 252/2013, s. 13-28.

Marlena Kycko, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, Magdalena Oprządek, (2012). Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptanie. Teledetekcja Środowiska. Tom: 47, s. 75-86.

A. Jarocińska, B. Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 7, z. 2, s. 47-53.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 7, z. 2, s. 47-53.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analysing state and condition of vegetation.. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 7, Zeszyt: 2 (32), s. 47-54.

Justyna Metrycka, Bogdan Zagajewski, (2009). Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 41, s. 105-120.

Bogdan Zagajewski, Zenon Sędzikowski, (2009). Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 41, s. 121-133.

Bogdan Zagajewski, Dawid Olesiuk, (2009). SNNS classification of hyperspectral data of extensively used agricultural areas. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 2, Zeszyt: 8, s. 107-113.

Dawid Olesiuk, Martin Bachmann, Martin Habermeyer, Wieke Heldens, Bogdan Zagajewski, (2009). Crop classification with neural networks using airborne hyperspectral imagery. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 7, Zeszyt: 2(32), s. 107-112.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki. Teledetekcja Środowiska. Tom: 40, s. 100-125.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki (Correlations of ground- and airborne-level acquired vegetation indices of the Bystrzanka catchment). Teledetekcja Środowiskowa., s. 100-124.

Bogdan Zagajewski, (2008). Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki (Using hyperspectral images for land cover classification in the Bystrzanka basin). Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 39, s. 125-148.

Anna Kozłowska, Zofia Rączkowska, Bogdan Zagajewski, (2007). Links between Vegetation and Morphodynamics of High-Mountain Slopes in the Tatra Mountain. Geographia Polonica. Tom: 79, Zeszyt: 1, s. 27-39.

Bogdan Zagajewski, Jerzy Lechnio, MARCIN SOBCZAK, (2007). Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w analizie roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 37, s. 82-100.

Anna Kozłowska, Zofia Rączkowska, Bogdan Zagajewski, (2006). Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. Geographia Polonica. Tom: 79, s. 0-0.

Bogdan Zagajewski, (2005). Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki. Tom: T. 6, s. 123-136.

Bogdan Zagajewski, (2005). Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym. Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki. Tom: 6, s. 123-136.

Bogdan Zagajewski, Alicja Folbrier, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, Anna Kozłowska, (2005). Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 36, s. 61-68.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Małgorzata Krówczyńska, Magdalena Zwijacz-Kozica, (2005). Cyfrowe przetwarzanie zdjęć hiperspektralnych. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 36, s. 78-95.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, (2004). Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem technik hiperspektralnych. Przegląd Geofizyczny. Tom: XLIX, s. 115-129.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, (2004). Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem technik hiperspektralnych. Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 3-4, s. 115-129.

Anna Jakomulska, Bogdan Zagajewski, A. Traut, (2002). Application of field remote sensing techniques for vegetation investingation. Case study of Siwica Glade Reserve. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 279-306.

Stanisław Lewiński, Bogdan Zagajewski, (2002). The map of the Narew River National Park on the scale of 1:25 000 elaborated on the basis of the merger of the satellite and aerial imagery. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 319-328.

Bogdan Zagajewski, (2000). Remote Sensing Measurements of Lead Concentrations in Plants. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 267-280.

(2014) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [koordynator]; POL-NOR/198571/83/2013,192600-501-55-09
(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [koordynator]; ESA Contract No: 4000107684/13/NL/KML,192600-62-388
(2013) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [koordynator]; 4000107684 /13/NL/KML,
(2013) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [koordynator]; ,
(2013) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [koordynator]; 4000107684 /13/NL/KML,
(2013) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [koordynator]; POL-NOR/198871/83/2013,
(2012) Hyperspectral Remote Sensing for Mountain Ecosystems (HyMountEcos); Okres: 2012-2013; [koordynator]; ,
(2012) Analiza wpływu turystów na wydeptywanie roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego; Okres: 2011-2015; [koordynator]; ,
(2010) Hyperspectral Imaging Network (Hyper-i-net); Okres: 2007-2011; [koordynator]; Contract Number MRTN-CT-2006-035927,192600-501-78-35927
(2010) Klasyfikacja obrazów hiperspektralnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych; Okres: 2008-2010; [koordynator]; ICM KDM UW nr G33-4,ICM KDM UW nr G33-4
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Teledetekcja środowiska
Teledetekcyjny monitoring środowiska
Seminarium doktoranckie
Seminarium licencjackie (G)
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Zapraszam na stronę: http://geoinformatics.uw.edu.pl/bogdan-zagajewski/