PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Zmarz Anna

Tytuł/Stopieńdr inż.
ImięAnna
NazwiskoZmarz
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520671
Pokój17
Emailazmarz@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Anna Zmarz, JAROSŁAW HAJDUK, (2014). UAV application for photogrametric purposes. [w:] 34th EARSeL Symposium: European remote sensing - new opportunities for science and practice Abstract and Programme Book. s. 0-0. Warszawa: EARSeL & Warsaw University Faculty of Geography and Regional Studies.

Artykuły w czasopismach

Anna Zmarz, Małgorzata Korczak-Abshire, Rune Storvold, MIROSŁAW RODZEWICZ, Izabella Kędzierska, (2015). Indicator species population monitoring in Antarctica with UAV. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences., s. 0-0.

Hans Tømmervik, Stein-Rune Karlsen, Lennart Nilsen, Bernt Johansen, Rune Storvold, Anna Zmarz, Pieter S. Beck, Kjell-Sture Johansen, Kjell-Arild Høgda, Scott Goetz, Taejin Park, Bogdan Zagajewski, Ranga B. Myneni, Jarle W. Bjerke, (2014). Use of Unmanned Aircraft Systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of Arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 13, Zeszyt: S1, s. 47-52.

Anna Zmarz, (2014). UAV – a useful tool for monitoring woodlands. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 46-52.

A. Zmarz, W. Plutecki, (2010). Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego - pierwsze przykłady. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 8, z. 7, s. 91-95.

A. Zmarz, (2009). Application of UAV in polish forestry to acquire image data. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 7, z. 2, s. 143-146.

(2015) Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms Flagship (SSF); Okres: 2015-2016; [uczestnik]; 246695,
(2014) A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems - MONICA; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; 197810,
(2014) Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms Flagship; Okres: 2015-2016; [uczestnik]; 246695,
(2013) A novel approach to monitoring the impact of climate change on Antarctic ecosystems - MONICA; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; 197810,
Fotogrametria
Programowanie i modelowanie w GIS
Systemy Informacji Geograficznej
Ćwiczenia terenowe (geoinformatyka)
Terenowe zastosowania geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska
Zastosowania GIS w modelowaniu środowiska