Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Komisje

Komisja Konkursowa
(nowy skład od marca 2017 r.) - doraźna

Komisja konkursowa na stanowisko profesora 

prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)
prof. dr hab. Jerzy Makowski
prof. dr hab. Mirosława Czerny
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz,
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk;


Wydziałowa Komisja Oceniająca na kadencje 2016-2020

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (przewodniczący)
prof. dr hab. Jerzy Makowski
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
dr hab. Maciej Dąbski 
dr hab. Irena Tsermegas
dr hab. Waldemar Wilk
dr hab. Bogdan Zagajewski
dr Izabela Karsznia
dr Ewa Malinowska
dr Paulina Pokojska
dr Tomasz Wites

 

Komisja Dydaktyczna

dr Majka Korotaj-Kokoszczyńska (przewodnicząca),
dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska,
dr Anna Dudek,
dr Tomasz Wites,
dr hab. Irena Tsermegas,
dr Dorota Mantey,
dr Katarzyna Szmigiel-Rawska,
dr hab. Sylwia Kulczyk,
dr Anna Jarocińska,
dr Jolanta Korycka-Skorupa
przedstawiciel doktorantów,
przedstawiciel studentów;

 

Komisja Doktorancka (ds. przyznawania stypendiów doktoranckich)

prof. dr hab. Urszula Somorowska (przewodnicząca),
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
prof. dr hab. Jerzy Makowski,
prof. dr hab. Andrzej Lisowski
dr hab. Maciej Dąbski,
dr hab. Bogdan Zagajewski,
mgr Tomasz Panecki (przedstawiciel doktorantów);

 

Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr Bożena Kicińska (przewodnicząca),
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (przedstawiciel pracowników samodzielnych),
dr Magdalena Fuhrmann,
dr Magdalena Mostowska,
dr Iwona Szumacher,
(przedstawiciel doktorantów),
(przedstawiciel studentów);


Kapituła Medalu im. Jerzego Kondrackiego


prof. dr hab. Andrzej Richling (przewodniczący),
prof. dr. hab. Maciej Jędrusik
prof. dr hab, Mirosława Czerny,
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
prof. dr hab. Andrzej Lisowski.

 
Komisja Doktorska Geografii Fizycznej


dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (przewodniczący)
dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW
prof. dr hab. Jerzy Makowski,
prof. dr hab. Andrzej Richling,
dr hab. Ewa Smolska, prof. UW,
dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW,
dr hab. Maciej Dąbski
dr hab. Maciej Dłużewski,
dr hab. Andrzej Harasimiuk,
dr hab. Irena Tsermegas,
dr hab. Bogdan Zagajewski,
dr hab. Elwira Żmudzka,
dr Alina Gerlée - sekretarz;


Komisja Doktorska Geografii Społeczno-Ekonomicznej


prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (przewodniczący),
prof. dr hab. Mirosława Czerny,
prof. dr hab. Maciej Jędrusik,
prof. dr hab. Andrzej Lisowski,
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz,
dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,
dr hab. Piotr Werner, prof. UW,
dr hab. Joanna Angiel,
dr hab. Małgorzata Durydiwka,
dr hab. Sylwia Kulczyk,
dr hab. Jacek Kwiatkowski,
dr hab. Marta Lackowska
dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann,
dr hab. Izabella Łęcka,
dr hab. Marcin W. Solarz, prof. UW,
dr hab. Waldemar Wilk,
mgr Joanna Miętkiewska-Brynda – sekretarz


Komisja WGSR do spraw Stypendiów im M. Prószyńskiego


dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – przewodnicząca
dr Bożena Kicińska (przew. WZZJK)
dr Maciej Lechowicz
mgr Ewa Kiczyńska-Stepień
przedstawiciel studentów

 
Komisja Skrutacyjna (dwie stałe)

I
dr hab. Maciej Dłużewski
dr hab. Waldemar Wilk
mgr Jan Skrzypczuk

II
dr hab. Izabella Łęcka
dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann
dr Jerzy Lechnio

 


Zespół do spraw Strategii WGSR


dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW (koordynator),
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. Mirosława Czerny,
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz,
prof. dr hab. Katarzyna Ostaszewska
dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW,
dr hab. Sylwia Kulczyk,
dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann,
dr hab. Bogdan Zagajewski,
dr hab. Elwira Żmudzka,
dr Aneta Afelt,
dr Anna Dudek,
dr Mirosław Grochowski,
dr Wojciech Lewandowski,
dr Katarzyna Szmigiel-Rawska
mgr Barbara Grzęda,
mgr Aleksandra Kępczńska,
mgr Iwona Orzechowska,
mgr Kinga Rucińska,
mgr Jan Skrzypczuk,
mgr Tomasz Panecki.

 Komisja do spraw Studiów Podyplomowych


dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska (przewodnicząca)
dr Ewa Malinowska
dr hab. Bogdan Zagajewski
dr Maciej Lechowicz
dr hab. Izabella Łęcka


Rada Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)
dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, (kierownik Studiów Doktoranckich)
prof. dr hab. Jerzy Makowski 
prof. dr hab. Maciej Jędrusik 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
dr hab. Maciej Dąbski,
dr hab. Bogdan Zagajewski,
przedstawiciel doktorantów


Komisja Nostryfikacyjna

prof. dr hab. Maciej Jędrusik (przewodniczący)
prof. dr hab. Mirosława Czerny
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. Andrzej Lisowski
dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

 

Komisja Stypendialna

dr Maciej Lechowicz – opiekun Komisji Stypendialnej
mgr Ewa Kiczyńska-Stępień – pracownik administracyjny
oraz Studenci

 

Komisja Rekrutacyjna

dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
mgr Jan Skrzypczuk
przedstawiciel studentów

 

Komisja Kwalifikacyjna programu Erasmus

dr Dariusz Woronko
przedstawiciel studentów

 
Komisja Wyborcza

dr hab. Maciej Dąbski (przewodniczący)
mgr Ewa Pluta (zastępca przewodniczącego)
dr Alina Gerlée
przedstawiciel doktorantów
przedstawiciel studentów

 
 

Pełnomocnicy

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr hab.
Angiel Joanna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Bloku Pedagogicznego
[www] [email] 225521513 103
mgr
Błażek Elżbieta
Sekretarz Rady Wydziału
[www] [email] 225520645 218
dr
Dąbrowska Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Przedsiębiorczości Akademickiej
[www] [email] 225520650
mgr
Dobrowolska Magdalena
Koordynator do spraw Wdrażania SAP
[www] [email] 225520667 21
dr
Dudek Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału
[www] [email] 225523242 201
dr hab. prof. UW
Dziemianowicz Wojciech
Koordynator do spraw Strategii Wydziału
[www] [email] 225520650 54
dr
Fuhrmann Magdalena
Pełnomocnik Dziekana do spraw Praktyk
[www] [email] 225521513 103
dr
Grochowski Mirosław
Przedstawiciel WGSR w Komisji Bibliotecznej UW
[www] [email] 225521512 113
mgr
Kępczynska Aleksandra
Kierownik Sekcji Obsługi Projektów
[www] [email] 225520634 206
dr hab.
Lackowska Marta
Przedstawiciel Wydziału w UZZJK
[www] [email] 225520650 54
dr
Lenartowicz Maciej
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
[www] [email] 225520635 125
dr hab.
Łęcka Izabella
Pełnomocnik Dziekana do spraw Kontaktów Dydaktycznych z Zagranicą
[www] [email] 225523242 201
mgr
Piasecka Marta
[www] [email] 225520742
mgr
Rucińska Kinga
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji LABI
[www] [email] 225520742 119
mgr
Skrzypczuk Jan
Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik do spraw Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
[www] [email] 225521519, 225520636 22
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rekrutacji na Studia
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
dr
Woronko Dariusz
Koordynator do spraw Mobilności
[www] [email] 225520635 125

 

Kierownicy Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Doktoranckich

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr
Lechowicz Maciej
Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Geografii
[www] [email] 225520642 202
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
[www] [email] 225520755 10
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Podyplomowych "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"
[www] [email] 225520755 10
dr hab. prof. UW
Somorowska Urszula
Kierownik Studiów Doktoranckich
[www] [email] 225520665 poniedziałek 09:00-10:00
124
dr hab.
Zagajewski Bogdan
Kierownik Studiów Podyplomowych "Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym"
[www] [email] 225520654 106

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
mgr
Korzeniecka Agata
Koordynator Studiów Podyplomowych
[www] [email] 225521517 113