Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

ArcGIS

Wersje instalacyjne programu są dostępne na stronie portalu UW, po wybraniu odpowiedniej przegródki (wersji) w obrębie zakładki z oprogramowaniem dla studentów, tj. (wymaga logowania CAS/USOS):

http://oprogramowanie.net.uw.edu.pl/student/ArcGIS_student lub http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/arcgis

Po otwarciu zakładki trzeba wybrać odpowiednią wersję, która ma być zainstalowana (proponuję 10.3), a następnie pobrać wszystko co jest w folderze/zakładce.

Instalacja przebiega w sposób;

1.            ArcGIS Desktop (z zachowaniem zasad, jak niżej)

2.            Data Interoperability

3.            Rejestracja z poziomu ArcGIS Administratora (wszystkie programy – ArcGIS – arcgis administrator) – opisane poniżej.

Oprogramowanie można też pobrać ze strony Esri.com, pod warunkiem, że posiada się klucz jak wyżej oraz ma się konto ESRI Global Account.

Wersja instalacyjne ArcGIS są dostępna m.in. tutaj: http://www.esri.com/landing-pages/software/arcgis/arcgis-desktop-student-trial lub na stronie portalu UW: wersja studencka 10.0-10.3 są  tu. http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/arcgis

Instalacja rozszerzenia DataInteroperability wymaga ściągnięcia instalatora, który jest w odrębnym pliku we wskazanej wyżej lokalizacji.

Przed instalacją nowej wersji trzeba odinstalować wersje starą. Używamy do tego programu deinstalacyjnego Esri, który jest na stronie z oprogramowaniem.

Kod autoryzuje wersję wersję 10.1 -10.x.x  ArcGIS!!!

Autoryzacja jest dokonywana z poziomu Desktop Administratora, po instalacji oprogramowania (start/programy/arcgis/ArcGIS administrator) – w lewym okienku panelu trzeba wybrać pozycję „Desktop”, a dalej w pojawiającym się okienku po prawej „advanced (Arcinfo) single use” a następnie poniżej: „autorize now” lub wariant, jak poniżej, zależnie od wersji.

W momencie autoryzacji (Programy- ArcGIS – ArcGIS Administrator) należy wybrać wariant: w wersji 10.x „ArcInfo single use” zamiast „ArcEditor single use”, w wersji 10.1-10.2 „ArcGIS Desktop Advanced (Single Use)”. 

Poniżej instrukcja dotycząca instalacji w wariancie kiedy oprogramowanie jest pobierane ze strony ESRI (j.w.) z użyciem opcji autoryzacji klucza na stronie ESRI wraz z dostępem do pobrania oprogramowania instalacyjnego w wersji studenckiej ArcGIS 10.2.2 do 10.4.1. (w wariancie językowym  angielskim). Wybór wersji oprogramowania decyduje o koniecznej wersji Microsoft Net Framework!

Instalacja wersji Desktop wymaga pobrania co najmniej takich plików instalacyjnych jak:

 1. ArcGIS for Desktop (ArcMap)
 2. ArcGIS Data Interoperability for Desktop (ArcMap)
 3. Database Server (Desktop)

Oraz opcjonalnie

 1. ArcGIS Workflow Manager for Desktop (ArcMap)
 2. ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows)
 3. ArcReader
 4. ArcGIS Tutorial Data for Desktop

O ile prowadzący zaleci, możliwe jest również zainstalowanie wersji ArcGIS Pro, choć w tym przypadku konieczne jest posiadanie aktywnego konta ArcGIS Online, które można uzyskać od administratora licencji SITE ArcGIS w UW (Jerzy Lechnio, jrlechni@uw.edu.pl).

Instalacja ArcGIS Pro wymaga pobrania:

 1. ArcGlS Pro
 2. ArcGlS Pro Offline Help
 3. ArcGlS Pro SDKfor.NET
 4. ArcGlS Data Interoperability for Pro
 5. ArcGlS Pro Database Support

 

Karta rejestracyjna
Registration Card (English)
Instruction (English)