Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Projekty badawcze

Projekt Okres Finansowanie
Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

2016-2019ncn

Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

2016-2018ncn

Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym

2015-2018ncn

Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

2015-2018ncn

Środowiskowe uwarunkowania migracji z krajów Afryki Północnej

2015-2018ncn

New Geographies of the Globalized World

2015-2017międzynarodowe

Ras Al Khaimah an Emirate in Transition

2015-2017międzynarodowe

Ras al-Khaimah: An Emirate in Transition

2015-2017międzynarodowe

Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

2015-2017ncn

ŁĄCZENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH Z INFORMACJĄ GEOPRZESTRZENNĄ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

2015-2017ue

Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej

2014-2017ncn

DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities

2014-2017ue

Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania

2014-2017ncn

Topo-Grafie: Miasto, Mapa, Literatura

2014-2017krajowe

„Wpływ wielkich imprez na rozwoj regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe”

2014-2017ncn

COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms ('LocRef')

2013-2017ue

Local Public Sector Reforms: An International Comparison - COST Action

2013-2017ue

Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance and climate change adaptation in Poland and Norway.

2013-2017międzynarodowe

Organizing for resilience. A comparative study on institutional capaicty, governance and climate change adaptation in Poland and Norway

2013-2017ncbr

Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego

Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego" skupia się na opracowaniu mapy drzewostanów KPN wykorzystując dane hiperspektralne APEX. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie algorytmu klasyfikacji gatunków i zbiorowisk leśnych obszarów górskich (Karkonoszy) bazując na hiperspektralnych obrazach lotniczych o bardzo dużej rozdzielczości spektralnej (312 kanałów) oraz przestrzennej (1,75 m) z wykorzystaniem nieparametrycznych metod klasyfikacji (symulatory sztucznych sieci neuronowych). Poszczególne zbiorowiska zostaną ocenione pod kątem stanu kondycyjnego. Opracowanie wydajnej i efektywnej metody zdalnej klasyfikacji gatunków i zbiorowisk drzewiastych ma zadanie opracowanie metody, która będzie mogła być zastosowana do satelitarnych danych hiperspektralnych z projektowanej misji satelitarnej EnMAP (2014 rok). Detektor satelitarny ma pozyskiwać dane w 220 kanałach spektralnych i bezpłatnie udostępniać je odbiorcom niekomercyjnym. Zastosowanie danych hiperspektralnych pozwoli na prowadzenie stałego monitoringu środowiska, gdyż bardzo wąskie zakresy widma elektromagnetycznego pozwalają na bardzo dokładną identyfikację roślinności oraz szczegółową ocenę kondycji.

2013-2017mnisw
Edwin Raczko
Bogdan Zagajewski
NOHA Network on Humanitarian Action

2008-2017ue

 

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

(link do strony NCN)