Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Czasopisma

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych wydawane są następujące czasopisma:

Lista czasopism wydawanych

Logo Czasopismo

MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development jest jednym z najwyżej punktowanych czasopism geograficznych w Polsce. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 14 punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z grudnia 2013 roku.

 

Prace i Studia Geograficzne ukazują się od 1964 r. (do 1977 r. jako Prace i Studia IGUW). W czasopiśmie publikowane są prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej oraz geoinformatyki w formie artykułów, prac przeglądowych lub komunikatów w języku polskim i angielskim. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym czasopismem. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 8 punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z grudnia 2013 roku.

 

Teledetekcja Środowiska zamieszcza prace naukowe z zakresu teledetekcji środowiska poświęcone wykorzystaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz innych danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w badaniach szeroko rozumianego środowiska naturalnego i antropogenicznego oraz w jego ochronie, a także poświęcone zagadnieniom z pogranicza teledetekcji i nauk o Ziemi.

 

 

Lista czasopism nie ukazujących się