Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.32

Andrzej KOWALCZYK Wprowadzenie. Introduction
Joanna MAŁEK Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Cultural tourism as a factor of local development
Maria SKOCZEK Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii i Portugalii. Rural tourism as a factor of cultural heritage protection in Spain and Portugal
Bogumiła LISOCKA-JAEGERMANN Turystyka etniczna w Ameryce Łacińskiej. Przegląd problematyki badawczej. Ethnic tourism in Latin America. A review of research issues
Andrzej KOWALCZYK Szlaki wina - nowa forma aktywizacji turystyczneh obszarów wiejskich. Wine routes - a new form of tourist stimulation of rural areas
Sebastian KRAHEL Twierdza Boyen (Giżycko) - fortyfikacja jako atrakcja turystyczna. The Boyen Fortress (Giżycko) - fortification as a tourist attraction
Anna DUDEK, Andrzej KOWALCZYK Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia. Tourism in protected areas - opportunities and threats
Maciej JĘDRUSIK Przyrodniczy potencjał turystyczny oraz formy jego wykorzystania na wyspach tropikalnych i subtropikalnych. Natural potencial for tourism and forms of its use in tropical and subtropical islands
Małgorzata DURYDIWKA Turystyka przygodowa. Adventure tourism
Izabella ŁĘCKA Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. New (?) trends in health tourism
Agnieszka KACZOREK, Andrzej KOWALCZYK Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich. Models of localization of dining services on urban areas
Waldemar WILK Między zakupami a rozrywką - nowe znaczenie centrum handlowego. Between shopping and leisure - a new meaning of shopping centres
Ewa PIOTROWSKA Edukacyjna rola turystyki młodzieżowej (na przykładzie wolontariatu krótkoterminowego). The educational role of youth tourism (on the example of short-term voluntary travel)
Anna KULINICZ, Maria M. WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN Geograficzne kierunki wycieczek szkolnych z Warszawy. Geographical directions of school excursions from Warsaw