Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.35

Andrzej LISOWSKI Wprowadzenie
Andrzej LISOWSKI Procesy centralizacji i decentralizacji w aglomeracji warszawskiej w latach 1950-2002. Centralization and decentralization processes in Warsaw Agglomeration 1950-2002
Paweł SWIANIEWCZ, Urszula KLIMSKA Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Social and political differentiation of Polish urban agglomerations - vanilla centre, suburban mosaic
Mirosław GROCHOWSKI Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego (przypadek Warszawy). Urban policy and the formation of spatial structure of metropolitan city (the case of Warsaw)
Marek PIENIĄŻEK Wpływ ruchu budowlanego na przkeształcenia struktur przestrzennych wybranych miast województwa mazowieckiego. The impact of bulding development of the transformation of spatial structures in selected cities of mazowieckie voivodship
Wojciech DZIEMIANOWICZ Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski - refleksje po czterech edycjach badań. The ranking of investment attractiveness of Polish towns - reflection after four research editions
Waldemar WILK Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski. The place of towns in retail networks - the case of Poland
Andrzej KOWALCZYK Nowe formy turystyki miejskiej. New forms of urban tourism
Marta DEREK, Andrzej KOWALCZYK, Paweł SWIANIEWICZ Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości). The impact of tourism'on financial situation and development of Polish towns (the case of middle-sized towns)
Sebastian KRAHEL Atrakcyjność turystyczna Giżycka.Tourist attractiveness of Giżycko