Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.43

Studia nad ekstremalnymi zdarzeniami hydrologicznymi, red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, 2009

Małgorzata GUTRY-KORYCKA Przedmowa

Foreword

Barbara NOWICKA Ocena zróżnicowania ekstremalnych wysokich przepływów wybranych rzek polskich

Estimation of differentiation of extremely high discharge of selected Polish rivers .

Małgorzata GUTRY-KORYCKA, Dariusz WORONKO, Jarosław SUCHOŻEBRSKI Uwarunkowanie regionalne maksymalnych prawdopodobnych przepływów rzek

Regional conditionings of probable maximum river flows

Maciej LENARTOWICZ, Małgorzata GUTRY-KORYCKA Regionalne uwarunkowanie reakcji rzek na deszcze nawalne w warunkach rzeczywistych i w perspektywie globalnego ocieplania klimatu

Regional conditioning of the river response to heavy rainfall in real conditions and in the perspective of global warming

Izabela PIĘTKA Wieloletnia zmienność wiosennego odpływu rzek polskich

Long-term variations of spring runoff of Polish rivers.

Urszula SOMOROWSKA Wzrost zagrożenia suszą hydrologiczną w rożnych regionach geograficznych Polski w XX wieku

Increase in the hydrological drought risk in various geographical regions of Poland in the 20th century

Aneta AFELT, Monika OKSIUTA Osiąganie stanów ekstremalnych przez wody podziemne

Extremes of groundwater level fluctuation.

 

PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU WEZBRAŃ EKSTREMALNYCH

W OBSZARACH MIAST NA PRZYKŁADZIE WISŁY W WARSZAWIE

 

Artur MAGNUSZEWSKI, Małgorzata GUTRY-KORYCKA Rekonstrukcja przepływu wielkich wód Wisły w Warszawie w warunkach naturalnych

Reconstruction of the Vistula River extreme floods passage through the City of Warsaw in natural river condition

Artur MAGNUSZEWSKI, Małgorzata GUTRY-KORYCKA Przepływ wielkich wód Wisły we współczesnym korycie

Flood waters flow in the contemporary Vistula River Channel

Małgorzata GUTRY-KORYCKA Podsumowanie

Summarize