Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.49.

Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2012

Maciej DŁUŻEWSKI, Katarzyna BIEJAT, Kształt barchanów jako wskaźnik reżimu wiatru (na przykładzie Sahary Zachodniej Maroko)

Katarzyna BIEJAT, Zmienność kształtu wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru

Maciej DŁUŻEWSKI, Elwira ŻMUDZKA, Dariusz WORONKO, Źródło wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej

Edyta KALIŃSKA, Środowisko sedymentacji piaszczystych osadów rejonu Little Desert (SE Australia) w świetle wybranych cech tekstualnych

Tomasz ŁABUZ, Wieloletni bilans osadu wydm nadmorskich Mierzei Bramy Świny

Edyta KALIŃSKA, Zróżnicowanie tekstrualne osadów wybranych środowisk sedymentacyjnych Fuerteventury (Wyspy Kanaryjskie)

Leszek STRAKEL, Typy i częstotliwość opadów ulewnych i wezbrań oraz ich efekty geomorfologiczne w Karpatach i górach klimatu monsunowego

Kazimierz KRZEMIEŃ, Katarzyna BIEJAT, Maciej DŁUŻEWSKI, Irena TSERMEGAS, Formy i procesy fluwialne w obszarze Morza Egejskiego na przykładzie Ikarii (Grecja)

Karolina SOBCZAK, Katarzyna BIEJAT, Maciej DŁUŻEWSKI, Piotr GIERSZEWSKI, Anna MICHNO, Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades - Maroko)

Irena TSERMEGAS, Maciej DŁUŻEWSKI, Katarzyna BIEJAT, Adam SZYNKIEWICZ, Degradacja tarasów rolnych w warunkach śródziemnomorskich - wybrane przykłady z Wysp Egejskich (Grecja)

Elżbieta ROJAN Mikrorzeźba jamowo-kopczykowa w granicach wiatrowału w słowackich Tatrach Wysokich

Juliusz TWARDY, Przykłady długiego transportu stokowego z centralnej Polski w świetle obserwacji terenowych i analiz zdjęć lotniczych

Sebastian TYSZKOWSKI, Rekonstrukcja dynamiki oraz próba określenia czynników inicjujących ruchy osuwiskowe we Wiągu (dolina dolnej Wisły)