Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.51.

Sylwia K. Dytłow, Beata Górka-Kostrubiec, Ksenija Bondar. Zastosowanie metody magnetycznej w biomonitoringu zanieczyszczeń środowiska
Beata Górka-Kostrubiec, Elżbieta Król, Maria Teisseyre-Jeleńska. Magnetometia jako narzędzie do oceny zanieczyszczeń środowiska.
Renata Kołoyńska-Gawrysiak, Przemysław Mroczek, Łukasz Chabudziński. Cechy osadów i rozwój sedymentacji w zagłębieniach bezodpływowch obszarów lessowych na przyładzie stanowiska Snopków (Płaskowyż Nałęczowski, wschodnia Polska)
Alicja Kot-Niewiadomska. Cr, Ni, Cu w środowisku gruntowym terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych I "Trzebinia".
Maciej T. Krajcarz, Krzysztof Cyrek, Marek Gola. Osadnictwo paleolitczne w Jaskini Biśnik w zapisie antropogenicznych biomarkerów.
Grzegorz Poręba, Paweł Prokop. Metodyczne probley badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych roniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii
Ewa Smolska. Zastosowanie izotopu Cs137 do oceny erocji gleby na Pojezierzu SUwalskim.
Piotr Szwarczewski, Ewa Smolska. Cechy geochemiczne osadów stokowych i fluwialnych na północno-wschodnim Mazowszu.