Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.57.

Piotr WERNER Mozliwosci zastosowania logiki rozmytej i zintegrowanego podejscia do badan zmiennosci przestrzennej wrazliwosci na zagrozenia naturalne Integrated fuzzy approach to spatial differentiation of vulnerability

Piotr WERNER, Dorota RUCINSKA, Bartlomiej IWANCZAK Zintegrowany miemik wrazliwosci spolecznej na zagrozenia naturalne w Polsce Integrated measure of social vulnerability to environmental hazards in Poland

Dorota RUCINSKA Przegl^d - kwantyfikacja podatnosci na zagrozenia naturalne Review - quantification of vulnerability to natural hazards

Artur MAGNUSZEWSKI, Mariusz PORCZEK Wskaznik potencjahi powodziowego i wzgl^dna ekspozycja na niebezpieczenstwo powodziowe gmin w Polsce Flood potential index and relative exposition to flood danger in Poland

Piotr WERNER, Artur MAGNUSZEWSKI, Dorota RUCINSKA, Mariusz PORCZEK Zroznicowanie przestrzenne wrazliwosci spolecznej na zagrozenia powodziowe w Polsce. Spatial differentiation of social vulnerability to flood hazards in Poland.

Patryk KORZENIECKI Fale upalow w Polsce na tie regionow bioklimatycznych (2002-2012) Heat waves in Poland against bioclimatic regions background (2002-2012)

Piotr WERNER, Michal KOWALEWSKI Zintegrowana ocena zroznicowania przestrzennego wrazliwosci spolecznej na wybrane zagrozenia pogodowe w Polsce Integrated assessment of social vulnerability to defined weather hazards in Poland

Wojciech POKOJSKI Zagrozenie susz^ w Polsce a klimatyczny bilans wodny Drought hazard in Poland and the climatic water balance

Paulina POKOJSKA Klasyfikacja zagrozenia pozarowego lasow w Polsce z zastosowaniem technik GIS Classification offorest fire risk in Poland with application of GIS techniques

Bartlomiej IWANCZAK Zroznicowanie przestrzenne zagrozenia gryp^ w Polsce Spatial heterogeneity of influenza hazard in Poland