Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

T.60

Marta DEREK, Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Rozwój historyczny Powiśla.The historical development of Powiśle in Warsaw
Caroline BOULOC Atrakcyjność Powiśla z perspektywy warszawskich elit. The actractiveness of Powiśle district for warsaw’s elites
Sylwia DUDEK-MAŃKOWSKA Wizerunek Powiśla w świadomości społecznej. Image of Powiśle district in social consciousness
Bartłomiej IWAŃCZAK Zmiany przestrzeni Powiśla według kategorii funkcjonalnych w latach 2004-2014. Changes in space of Powiśle functional categories in the years 2004-2014
Andrzej LISOWSKI Nadzieje i rozczarowania - trudna droga do Dzielnicy Uniwersyteckiej
Hopes and disappointments – Hard way to the University Quarter
Małgorzata KUCIŃSKA Wisła jako komponent zielonej infrastruktury. The Vistula River as a component of green infrastructure
Julian JANSEN AMSTERDAM WATERFRONT DEVELOPMENT - An social-geographical overview
Mirosław GROCHOWSKI Polityka miejska a ewolucja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta – przypadek Warszawy. Urban policy and the evolution of functional and spatial structure of the city – the case of Warsaw
Tomasz ZEGAR Rzeka w mieście – perspektywy rozwoju terenów nadwodnych w Warszawie. The river in the city - proscects for the development of area waterfronts
in Warsaw
Dorota RUCIŃSKA Druga Konferencja: Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych w Warszawie, 15-16 października 2015 r. 2nd Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw, October 15-16, 2015