Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Wydawnictwa WGSR UW

W tym dziale prezentowane są publikacje książkowe naszych pracowników, wydawane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Zamówienia można składać na adres mailowy: michaltomczuk@wp.pl. Do ceny należy dodać koszt przesyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.

         
         
2016

 

Joanna Angiel

 Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej

35 zł
2016   Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas Środowisko przyrodnicze i społeczno kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej)  45 zł
2016    Małgorzata Roge-Wiśniewska „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem  
2016    Małgorzata Roge-Wiśniewska „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Przewodnik dla uczelni  
2016    Małgorzata Roge-Wiśniewska „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”Przewodnik dla studentek i studentów  
2016    Małgorzata Roge-Wiśniewska „Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Przewodnik dla instytucji  
2015    Izabela Karsznia Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych  30zł
2015   Barbara Jaczewska Zarządzanie migracją w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Polityka integracyjna na poziomie ponadnarodowym, narodowym i lokalnym.  30zł
2015  

Red. Maciej Karczewski,

Ewa Smolska, Tomasz Kalicki

Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. - VII w. n. e. w dorzeczach Odry i Wisły. 30 zł
2015    Jerzy Lechnio Pierwsze forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim 10 zł
2015    Jerzy Boryczka  Zmiany klimatu Ziemi 32 zł
2015 Jacek Pasławski Jak opracować mapę kropkową 20 zł
 2014     Alicja Maria Bieske-Matejak   ZAPRZESTRZENIE malarstwo  20zł
2014 Jacek Wojciech Kwiatkowski

Oko pod kontrolą dotyku duszy...

Suprematyzm we współczesnym dyskursie intelektualnym

70zł
2013  Andrzej Harasimiuk Funkcjonowanie krajobrazów oligotroficznych 30zł
2013  Artur Magnuszewski Procesy korytowe rzek nizinnych a bezpieczeństwo powodziowe 30zł
2013 Sylwia Kulczyk Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach 30zł
2013

Waldemar Wilk Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce 30zł
2013 Maciej Lechowicz Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 30zł
2013 Maria Skoczek Transformaciones ambientales y sicioeconómicas en la Región Mazahua, México 30zł
2013 Irena Tsermegas Funkcjonowanie stoków starasowanych na Wyspach Egejskich 30zł
2013 Maciej Dłużewski Morfologia i morfodynamika barchanów w obszarach zwrotnikowych (na przykładzie Sahary) 30zł
2013 Maria Skoczek Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Maksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua 30zł
2013 Elwira Żmudzka Wkład geografów Uniwersytetu Warszawskiego w badania środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego miasta Warszawy i województwa mazowieckiego (2003-2013) 30zł
2012

Małgorzata Roge-Wiśniewska Cywilizacja a środowisko. Wyzwania i dylematy 25zł
2012

Małgorzata Durydiwka Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce 25zł
2012

Dorota Rucińska Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna 25zł
2012

Barbara Woronko Zapis procesów eolicznych w osadach piaszczystych pleistocenu na wybranych obszarach Polski środkowej i północno-wschodniej 20zł
2012

Andrzej Richling Model funkcjonalny systemu krajobrazowego 20zł
2011

Joanna Angiel Rzeka Wisła jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej 20zł
2011

Dorota Mantey Żywiołowość osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy  
2011

Bogumiła Lisocka-Jaegermann Kultura w rozwoju lokalnym. Dzidzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich  
2011

Maria Skoczek Mazahua Region in Mexico. Towards a new indigenous rarality  
2011

Florian Plit Krajobraz kulturowy - czym jest?