PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe

Porozumienia i ekspertyzy

Porozumienia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych współpracuje również z wieloma organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami i firmami prywatnymi. Poniżej znajdują się wybrane instytucje, z którymi mamy zawarte porozumienia:

IMGW - dokumenty

Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym. Na podstawie zawartego porozumienia studenci i pracownicy naukowi uczelni mogą występować z wnioskami o udostępnienie danych będących w zbiorach IMGW BIP. Poniżej znajduje się lista wszystkich niezbędnych dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Opis procedury
Wzór podania
Załączniki do podania

Ekspertyzy

Jeżeli potrzebują Państwo przeprowadzenia ekspertyzy przez ekspertów z nauk geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, geoinformatyki, kartografii, geografii regionalnej, geografii politycznej, geografii rozwoju czy gospodarki przestrzennej to zapraszamy do kontaktu.

Praktyki studenckie

Nasi studenci odbywają praktyki w wielu instytucjach i firmach związanych z geografią i gospodarką przestrzenną, a także kartografią, planowaniem przestrzennym, administracją samorządową i innymi subdyscyplinami. Poniżej znajdują się wybrane z nich: