Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Porozumienia i ekspertyzy

 

Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Porozumienia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych współpracuje również z wieloma organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami i firmami prywatnymi. Poniżej znajdują się wybrane instytucje, z którymi mamy zawarte porozumienia:

IMGW - dokumenty

Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym. Na podstawie zawartego porozumienia studenci i pracownicy naukowi uczelni mogą występować z wnioskami o udostępnienie danych będących w zbiorach IMGW BIP. Poniżej znajduje się lista wszystkich niezbędnych dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Opis procedury
Wzór podania
Załączniki do podania

Ekspertyzy

Jeżeli potrzebują Państwo przeprowadzenia ekspertyzy przez ekspertów z nauk geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, geoinformatyki, kartografii, geografii regionalnej, geografii politycznej, geografii rozwoju czy gospodarki przestrzennej to zapraszamy do kontaktu.